Obvestilo o objavi javnega razpisa študijskih pomoči za študijsko leto 2024/25 za podiplomski študijski program Poslovne vede II., smer Poslovna informatika

Obvestilo o objavi javnega razpisa študijskih pomoči za študijsko leto 2024/25 za podiplomski študijski program Poslovne vede II., smer Poslovna informatika

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS in na spletnih straneh ministrstva na naslovu  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/ objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/25. Predmet tega javnega razpisa je naš magistrski študijski program druge stopnje Poslovne vede II. smer Poslovna informatika.

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10 in 87/22) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.

Prijave se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Zadnji rok za oddajo vlog na javni razpis je 08. 01. 2025.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki