Obvestilo o prenovi dodiplomskih študijskih programov

Obvestilo o prenovi dodiplomskih študijskih programov

Dragi študenti FKPV,

v naslednjem študijskem letu bomo izvajali prve letnike prenovljenih dodiplomskih študijskih programov. Nekoliko so spremenjeni predmetniki, razporeditev predmetov je bolj logična, vsebine pa so posodobljene.

Aktivnosti prenove študijskih programov so potekale vse od leta 2013 in vključeni so bili vsi deležniki: študenti, učitelji, delodajalci in zunanji eksperti. Potrebna so bila številna usklajevanja interesov, želja in potreb, da lahko danes ponudimo sodobne in aktualne študijske vsebine v štirih programih s področja poslovnih ved: Komerciale, Poslovne informatike, Turizma in Varnostnega menedžmenta. Dodana vrednost prenovljenih programov je v boljši razporeditvi vsebin, prečiščenem obsegu poslovnih znanj (predvsem za neekonomiste) in v lažjem prehodu med programi po zaključenem prvem letniku.  Tudi izbirne vsebine so bolj smotrno razporejene in smiselno povezane v izbirne module in izbirne predmete.

V š. l. 2020/2021 bomo izvajali 1. letnike prenovljenih dodiplomskih programov in 2. ter 3. letnike »starih« programov. Novince bomo vpisovali v 1. letnike prenovljenih programov. Višješolce, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik  po Merilih za prehode, in tiste študente, ki napredujejo v 2. ali 3. letnik, bomo vpisovali v »stare« dodiplomske študijske programe, kjer bodo študij tudi zaključili. Pričakujemo, da se bo prehod v prenovljene programe v naslednjih dveh letih izvršil brez večjih težav. Za pomoč in informacije so vam na voljo strokovne sodelavke v referatu za dodiplomski študij kot tudi zaposleni učitelji in vodstvo FKPV.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki