Prilagoditev izvajanja izpitov in vpisa študentov v študijskem letu 2023/24 zaradi nastalih izrednih razmer v Sloveniji

Prilagoditev izvajanja izpitov in vpisa študentov v študijskem letu 2023/24 zaradi nastalih izrednih razmer v Sloveniji

Obveščamo vas, da smo na podlagi objave Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije sprejeli sklep, da se lahko študentom, ki so bili močno prizadeti v katastrofalnih poplavah in neurjih, na podlagi oddane vloge na študijsko komisijo FKPV, prilagodi opravljanje študijskih obveznosti. Prav tako je tem študentom na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu omogočen tudi vpis do 30. oktobra 2023.

Sprejet je bil tudi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023
(ZIUOPZP).  Začasni ukrepi s področja visokega šolstva vključujejo možnost:

  • spremembe pogojev za napredovanja po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika (40. člen ZIUOPZP) in
  • podaljšanja statusa študenta (41. člen ZIUOPZP).

Študenti lahko status tudi podaljšate, in sicer v primeru, da ste neposredno utrpeli škodo kot posledice poplav in niste mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti ter študenti, ki ste aktivno sodelovali pri odpravi posledic ujme, zaradi česar prav tako niste mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti. V tem primeru oddajte vlogo na Komisijo za študijske zadeve (KŠZ) in priložite ustrezna dokazila. Kot dokazilo se lahko šteje vse, kar izkazuje nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti (denimo cenitve, zapisniki, dokazila Centrov za socialno delo in podobno).

Za vse informacije in dodatna pojasnila smo vam na voljo na dodiplomski@fkpv.si ali podiplomski@fkpv.si

Želimo vam prijeten in uspešen študij.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki