Prva “diplomirana varnostna menedžerja (VS)« v Sloveniji

Prva “diplomirana varnostna menedžerja (VS)« v Sloveniji

V torek, 24. 4. 2018, sta na Fakulteti za komercialne in poslovne vede svoj študij zaključila Bine Perič in Damijan Škafar, prva diplomanta programa Varnostni menedžment I.

Sta prva diplomanta v Sloveniji, ki sta pridobila naziv »diplomirani varnostni menedžer (VS)«.

Bine Perič je pod mentorstvom mag. Fadila Mušinovića diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom Menedžment gasilske službe na slovenskih letališčih.

Bine Perič – izjava po zaključku študija:

bine-peric

“Zadnjih 18 let sem zaposlen v Gasilsko-reševalni službi na letališču Brnik. Ko sem prebral obvestilo, da se na vaši fakulteti pripravlja program Varnostni menedžment z modulom požarna varnost, me je pri prebiranju obvestila prepričal predvsem predmetnik, ki je bil bodočim študentom, ki se že ukvarjajo s področjem požarne varnosti in gasilstva in tudi tistim, ki jih to področje zanima, enostavno napisan na kožo. Udeležba na informativnem dnevu na vaši fakulteti, pa je moje prepričanje le še potrdila”.

“Študij mi je prinesel veliko novega znanja, tako s področja dela, ki ga opravljam, kot tudi novih znanj in metod z drugih področij, ki sem jih osvojil pri posameznih predmetih. Spoznal sem nove sošolce, s katerimi smo postali prijatelji, in želim si, da bi prijatelji ostali še dolgo časa ter širili pridobljeno znanje tako v naši stroki, kot tudi izven nje. Pridobljeno znanje s strani predavateljev, ki so svoje znanje prenašali na študente z njihovih področij in znanj, s katerimi se ukvarjajo v praksi, je bilo za nas študente neprecenljivo, saj v večini primerov nismo poslušali suhoparnih teoretičnih in že zastarelih podatkov in informacij”.

“Moji načrti so usmerjeni predvsem na delo v Gasilsko-reševalni službi, sem pa tudi inštruktor in predavatelj strokovnih predmetov s področja gasilstva tako znotraj službenih obveznosti, kot tudi v ostalih sistemih zaščite in reševanja na območju Republike Slovenije. Tudi v bodoče bi rad znanje širil, ga delil pa tudi pridobival. Naj za motivacijo vsem vašim študentom zaključim s Trkajevo mislijo: »Ne učite se na silo, temveč za razvedrilo”.

Damijan Škafar je pod mentorstvom mag. Aleša Kotnika diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom Varnost v prometu – vpliv varnostne kulture na uporabo varnostnega pasu.

Damijan Škafar – izjava po zaključku študija:                                                                                                                                                                                                                                        skafar

“Za študij sem se odločil zaradi zanimivosti in novosti programa Varnostni menedžment ter dobrega glasu fakultete. Študij mi je prinesel veliko novega znanja in možnostnapredovanja v službi. Čeprav smo prva generacija tega programa, je ta dobro zasnovan in zelo zanimiv. Moji nadaljnji načrti so povezani z napredovanjem v službi, mogoče v prihodnosti tudi nadaljevanje na podiplomskem študiju iste smeri”.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki