Seminar kot del obvezne prakse >Računovodstvo družb v likvidaciji v Republiki Hrvaški<

Seminar kot del obvezne prakse >Računovodstvo družb v likvidaciji v Republiki Hrvaški<
Obveščamo vas, da bo v sredo, 24. 6. 2020 ob 16:30, v okviru projekta Nadgradnja KC, organiziran brezplačni ONLINE seminar Računovodstvo družb v likvidaciji v Republiki Hrvaški. Seminar bo izvedla doc. dr. Tamara Cirkveni iz RRiF Visoka škola za financijski menadžment.

Seminar je eden izmed seminarjev, ki jih lahko študenti opravijo v okviru seminarjev obvezne prakse, udeležijo pa ga lahko tudi drugi dodiplomski in podiplomski študenti FKPV. Online seminar bo trajal od 16:30 do 17.45 ure.

S prijavo na seminar se kandidat zaveže, da se bo seminarja zares udeležil. Če se seminarja kljub prijavi ne udeleži, izgubi pravico za opravljanje seminarja v tekočem študijskem letu.

Seminar se bo izvajal na daljavo, preko e-učilnice (konferenčni sistem BBB). 

Zaradi narave dela zbiramo obvezne predhodne prijave do torka, 23. 6. 2020.

PRIJAVA:

 
 Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da FKPV interno hrani in uporabi moj e-mail za namen neposrednega trženja in promocije, interne analize ter statistične obdelave. Za Izbris podatkov nam pošljete zahtevo na e-mail dodiplomski@fkpv.si. Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z uredbo GDPR.
Več v rubriki Politika zasebnosti.
Polja označena z * so obvezna!

kc-logotiJavni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki