Seminar kot del obvezne prakse > Učinkovit vstop na trg dela

Seminar kot del obvezne prakse > Učinkovit vstop na trg dela

Obveščamo vas, da bo v sredo, 21. 10. 2020 ob 17:00, v okviru projekta Nadgradnja KC, organiziran brezplačni ONLINE seminar Učinkovit vstop na trg dela. Seminar bo izvedla karierna svetovalka doc. dr. Anita Goltnik Urnaut.

Seminar je eden izmed seminarjev, ki jih lahko študenti opravijo v okviru seminarjev obvezne prakse, udeležijo pa ga lahko tudi drugi dodiplomski in podiplomski študenti FKPV. Online seminar se bo pričel ob 17:00 uri.

Seminar se bo izvajal na daljavo, preko e-učilnice (konferenčni sistem BBB). 

S prijavo na seminar se kandidat zaveže, da se bo seminarja zares udeležil. Če seminarja kljub prijavi ne obišče, izgubi pravico za opravljanje seminarja v tekočem študijskem letu.

Zaradi narave dela zbiramo obvezne predhodne prijave do torka, 20. 10. 2020. PRIJAVITE se po el. pošti na karierni.center@fkpv.si

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki