Utrinek s seminarja na temo KALKULACIJ

Utrinek s seminarja na temo KALKULACIJ

V sredo, 24. 5. 2017 je ob 16:30 na FKPV v Celju (predavalnica V/A) v okviru KC potekal SEMINAR na temo KALKULACIJ. Seminar je izvedla doc. dr. Tatjana Dolinšek.

kc-logotiProjekt Sofinanciranja nadgradnje dejavnosti Kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, delno financira Evropska unija, in sicer v okviru Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki