Solidarnostni dodatek za študente

Solidarnostni dodatek za študente

Vlada RS je 19. 12. 2020 sprejela sedmi protikoronski paket (PKP7), v katerem med drugim namenja solidarnostni dodatek v višini 150 evrov tudi študentom, prejeli pa naj bi ga do konca januarja.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli vsi redni in izredni študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v RS in na dan 19.10.2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

Vloga bo dostopna na spletni strani eUprava RS, študenti pa bodo solidarnostni dodatek prejeli do 31. 1. 2021.

Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente zagotavlja RS iz proračuna RS. Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente ne plača dohodnina.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki