Študentski svet FKPV: Povezani v študijskem letu 2023/24 na FKPV!

Študentski svet FKPV: Povezani v študijskem letu 2023/24 na FKPV!

Draga študentka, dragi študent FKPV,

beseda letošnjega študijskega leta je povezanost. Povezujemo se doma, v službi in tudi pri študiju. Drug drugega vzpodbujajte in pri tem daljšajte verigo medsebojne povezanosti.

Velja, da so spremembe edina življenjska konstanta. Zato bodite proaktivni, odgovorni, motivirani in skušajte preseči svoje pretekle sposobnosti, veščine, znanja in sezite po še več! Še več znanja, povezanosti, udeležbe pri študijskih in obštudijskih aktivnosti. Poskusite kar se da najbolje uresničiti svoj potencial za osebnostno rast in razvoj na različnih področjih življenja. Saj le ko delujemo celostno in usklajeno smo svoja najboljša celota! To pa nam omogoča splet medsebojne povezanosti.

Povabila bi vas, da ste nesebični ne le pri medsebojni pomoči pri učenju, a tudi, da se udeležujte obštudijskih dejavnosti in čim več sodelujete na »FKPV – Fakulteti, ki ponudi več!« Na ta način pridobivate nove veščine komuniciranja, mreženja in sodelovanja, hkrati pa tlakujete pot po zaključenem študiju.

Predsednica Študentskega sveta FKPV, Lea Juha

Študentski svet predstavlja glas študentov FKPV in je prostor, kjer se obravnavajo in dajejo mnenja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Vsako študijsko leto se izberejo predstavniki programov, ki sodelujejo na sejah Študentskega sveta. Za študijsko leto 2023/24 so to:

  • Maksima Korbar, Vesna Rihter in Alan Kovačič iz programa Komerciala
  • Anej Bezgovšek in Andrej Cepuš iz programa Poslovna informatika
  • Lea Juha in Inna Mantulina iz programa Turizem
  • Janez Arko, Matjaž Jazbec in Kristjan Majcen iz programa Varnostni menedžment in
  • doktorski študent Matej Gorenšek.

Predstavniki so tudi del Akademskega zbora, Senata, Upravnega odbora ter različnih komisij, ki skrbijo za kakovost, študijske zadeve, znanstveno-raziskovalno delo in druge pomembne študijske vidike.

ss

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki