Seminar v okviru prakse -> Uspešna priprava strokovnih del > ODPOVEDANO

Seminar v okviru prakse -> Uspešna priprava strokovnih del > ODPOVEDANO

 

Na FKPV bo organiziran online seminar Uspešna priprava strokovnih del, 8. 11. 2022 od 16.30 do 19.45, v izvedbi mag. Petre Vovk Škerl  – ODPOVEDANO!

 

Seminar je zaradi bolezni izvajalke odpovedan oz. prestavljen na drug termin, o katerem vas bomo pravočasno obvestili!

 

Predavanje Uspešna priprava strokovnih del je prvi v seriji seminarjev, v okviru katerih se bodo študenti opolnomočili z znanji za pripravo strokovnih del, kot so seminarske in zaključne naloge v času študija oziroma najrazličnejša poročila v kasnejši poslovni praksi. Na omenjenem predavanju bodo predstavljena strokovna dela na splošno, njihovo nastajanje in interpretacija ugotovitev:

  • pregled in struktura strokovnih del
  • značilnosti standardnih poglavij strokovnih del (uvod, opredelitev problema, namen, cilji, hipoteze/raziskovalna vprašanja, metode dela, sklep, povzetek)
  • ključne ugotovitve kot podlaga za odločanje
  • sodelovanje z mentorjem
  • delo v skupinah po 2 študenta: oblikovanje standardnih poglavij

 

Sledili bodo seminarji oziroma delavnice, na katerih bodo študenti poglobili znanje s posameznega področja, pomembnega za uspešno pripravo strokovnih del, in sicer:

  • Kakovostni podatki za raziskovanje (januar 2023) izvajalka mag. Petra Vovk Škerl
  • Poslovno dopisovanje v praksi (15. 2. 2023) izvajalka doc. dr. Tatjana Dolinšek
  • Obdelava podatkov in interpretacija rezultatov raziskave (marec 2023) izvajalka mag. Petra Vovk Škerl
  • Oblika pisnih izdelkov (april/maj 2023)
  • Analiza izbranih strokovnih del preteklega študijskega leta (junij 2023) izvajalka mag. Petra Vovk Škerl

 

Četudi je Strokovna praksa predmet 3. letnika, študentom svetujemo, da se seminarjev za prakso udeležijo čim prej (če je le mogoče že v 1. letniku), saj jim bodo pridobljena znanja predvsem pa spretnosti koristila že tekom študija, ko bodo pri mnogih predmetih morali pripraviti seminarske naloge.

 

Prijava na spodnjem obrazcu. Seminar traja 4 ure. Seminar je eden izmed seminarjev, ki jih lahko študenti opravijo v okviru seminarjev obvezne prakse, udeležijo pa ga lahko tudi drugi študenti FKPV. Dan pred dogodkom prijavljeni študentje prejmejo povezavo do dogodka. S prijavo na seminar se kandidat zaveže, da se bo seminarja zares udeležil. Če se seminarja kljub prijavi ne udeleži, izgubi pravico za opravljanje seminarja v tekočem študijskem letu.

Udeležba na seminarju je za študente FKPV brezplačna.

 

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki