Strokovni ekskurziji – ogled Hotela Evropa Celje, Zavoda Celeia Celje ter Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec

Strokovni ekskurziji – ogled Hotela Evropa Celje, Zavoda Celeia Celje ter Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec

Za redne študente bosta pri predmetu Uvod v trajnostni razvoj v turizmu (mag. Anton Žarko Mlekuž) organizirani strokovni ekskurziji:

28. 3. 2019 – ogled Hotela Evropa Celje ter Zavoda Celeia Celje

29. 3. 2019 – ogled Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.

Strokovni ekskurziji bosta izvedeni v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV.

kc-logoti

 

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki