Vabilo k sodelovanju na projektu Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Vabilo k sodelovanju na projektu Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede se bosta v obdobju od februarja do konca avgusta 2023, v okviru Javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023izvajala projekta Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev” in Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre, v katerem so kot projektni partnerji predvideni tudi študenti.

K sodelovanju vabimo študente dodiplomskih in magistrskih programov, ki v času trajanja razpisa (1. 2. 2023 – 31. 8. 2023) niso delovnem razmerju, samostojni podjetniki posamezniki ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb. Pogoj za sodelovanje je, da ste državljani RS, da imate status študenta ter da lahko delate preko svoje študentske napotnice.

Študent je upravičen do denarne spodbude, ki se jo izplača na podlagi poročila o opravljenem delu na projektu, preko študentske napotnice. Delovna obveznost za študente bo okvirno 30 ur/mesec.

Zainteresirane študente vabimo, da prijavite najkasneje do 21. 2. 2023. Prijave pošljite na katja.spegelj@fkpv.si.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki