Vabilo k sodelovanju v raziskovalnih projektih

Vabilo k sodelovanju v raziskovalnih projektih
  • Želiš pridobiti praktične izkušnje, dodatna znanja in veščine?
  • Želiš delo v interdisciplinarnem timu in soustvarjati nove rešitve, produkte in storitve?
  • Potrebuješ denar? Delo študentov na projektu je finančno nagrajeno.

Če si vsaj enkrat odgovoril z DA, se prijavi na enega izmed treh projektov v okviru Javnega razpisa

»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju –

Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020«

v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Fakulteta za komercialne in poslovne vede je bila na javnem razpisu kot prijavitelj, uspešna kar s tremi projekti:

Projekt 1 – Zadovoljstvo odjemalcev storitev računovodskega servisa in dejavniki nakupnega odločanja podjetij pri izbiri računovodskega servisa

Projekt 2 – Investicijski načrt za otroško igrišče na podeželju

Projekt 3 – Delitvena ekonomija na področju vzajemnega informiranja o dogodkih, ki podpirajo preživljanje prostega časa turistov

K sodelovanju vabimo študente dodiplomskih in magistrskih programov, ki v času trajanja razpisa (1.2.2018 – 30.6.2018) niso delovnem razmerju, samostojni podjetniki posamezniki ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.

Za več informacij pišite na karierni.center@fkpv.si ali pokličite na 03/428 55 91.

Rok za prijavo je 23. 3. 2018.

Projekt se izvaja na podlagi javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 – 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki