Vabilo na delavnico “Obdelava podatkov SPSS.21”

Vabilo na delavnico “Obdelava podatkov SPSS.21”

V okviru razpisa Nadgradnja KC FKPV vas vabimo na 4-urno obnovitveno delavnico Metodologija in analiza podatkov (s programom SPSS.22). Na delavnici bodo predstavljene osnove univariatne  statistične analize (opisna statistika, t-test za en vzorec, intervalno ocenjevanje strukturnega odstotka) in bivariatne statistična analize (Hi-kvadrat test, t-testa za dva odvisna vzorca, korelacija, test a-nove ….). Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu in študiju srečujete z analizo in obdelavo podatkov. Delavnico bo vodila doc. dr. Tatjana Dolinšek.

Delavnica bo potekala 25. 10. 2017 v prostorih Fakultete za komercialne in poslovne vede, Lava 7, 3000 Celje. Trajala bo od 16.30 do 20.00 in je za vse obiskovalce po predhodni prijavi brezplačna.

Prijave zbiramo na karierni.center@fkpv.si do 24. 10. 2017.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki