Vabljeno predavanje: Globalno podjetništvo, inovativnost in sodelovanje s kanadske perspektive – prof. dr. Laurence Hewick

Vabljeno predavanje: Globalno podjetništvo, inovativnost in sodelovanje s kanadske perspektive – prof. dr. Laurence Hewick
Tema predavanja: Globalno podjetništvo, inovativnost in sodelovanje s kanadske perspektive. Na gostojoče predavanje vas vabi prof. dr. Laurence Hewick.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Usmerjanje ustvarjalnosti na FKPV, v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV , v četrtek, 28. 11. 2019 ob 16.30 v predavalnici I/D.

O gostu dr. Laurence Hewick:

  • ima opravljen doktorat z državne univerze na Floridi, magisterij univerze v Guelphu in častno diplomo s področja poslovne administracije, univerze Wilfrid Laurier;
  • je predsednik kanadskega tehnološko komercialnega podjetja Hewick Research Inc., specializiranega za gospodarjenje in upravljanje s kapitalom zagonskih podjetij;
  • je član odbora svetovalcev podjetja Rocklinc Investment Partners in ustanovitelj podjetja First Line Capital;
  • v mednarodnem pogledu je član ERENET (Podjetniško-raziskovalne in izobraževalna mreže osrednje Evrope) in KEN (Mreža znanja gospodarstva);
  • pri Global Family Business Institute, ki je neprofitna kanadska organizacija, izvaja raziskave in uvaja srednješolske izobraževalne programe v družinska podjetja;
  • poučuje predmet podjetništvo na univerzi Alma Mater Europea v Sloveniji in na Hrvaškem;
  • na državni univerzi Florida je prejel nagrado za “ugledni alumni predstavnik za poslovno prizadevnost”, na univerza Wilfrid Laurier pa kot “alumni predstavnik leta” in pred kratkim državno priznanje Ontaria v Kanadi, zaradi svojega transformativnega vpliva na javno-zasebna partnerstva.

Petdesetletna kariera dr. Hewicka je enakomerno porazdeljena med akademskim udejstvovanjem in delovanjem v gospodarstvu.

V svojem osebnem življenju je ljubitelj narave in človek s številnimi interesi. Je tudi močan zagovornik partnerstva poslovne in akademske skupnosti za zmanjšanje brezposelnosti in nezaposlenosti mladih.

Vabljena predavanja so odlična priložnost za vse študente, da pridobijo nova znanja, ki jih na podlagi svojih izkušenj posreduje strokovnjak iz prakse.

Obvezna prijava na:vesna.domadenik@fkpv.si

kc-logoti

 

 

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki