Vabljeno predavanje: Varnostno-poslovni izzivi v globalizaciji – red. prof. dr. Andreja Savić

Vabljeno predavanje: Varnostno-poslovni izzivi v  globalizaciji – red. prof. dr. Andreja Savić
Vabimo vas na vabljeno predavanje z naslovom – Varnostno-poslovni izzivi v  globalizaciji,  ki ga bo izvedel red. prof. dr. Andreja Savić.
Predavanje bo na sedežu FKPV v Celju, 16. 11. 2017 ob 16.30 pri predmetu Državna ureditev in varnostna politika v pred. I/D.

 

Povzetek predavanja:
V delu so analizirani varnostno-poslovni izzivi v sodobnih razmerah globalizacije, pri čemer je poudarek na varnostno-gospodarskih odnosih. Posebej se analizirajo teoretični pristopi k izzivom, tveganja in grožnje varnosti, klasifikacija globalnih tveganj glede na stopnjo nevarnosti za varnostne izzive in grožnje, varnostno-poslovni izzivi v zasebnem sektorju varovanja, pa tudi dojemanje sodobnih izzivov v korporativni varnosti.

O predavatelju:
Prof. dr Andreja Savić, je dolgoletni profesor na Fakulteti za diplomacijo in varnost, Univerza “Unija – Nikola Tesla” v Beogradu. Je eden izmed vodilnih teoretikov na področju varnosti, njegovo strokovno mnenje je sprejeto tudi v množičnih medijih v doma in v tujini. Razvil je obsežno kombinacijo teorije in prakse, ki daje pomemben teoretični in praktični prispevek h konceptu nacionalnega varnostnega sistema v Republiki Srbiji. Kot eden od nosilcev preoblikovanja varnostnega sektorja v Srbiji v zadnjih 15 letih in član Sveta za nacionalno varnost (2001-2003) velja za enega od ustanoviteljev sodobne doktrine varnosti v Srbiji, ki temelji na splošno sprejetih mednarodnih standardih. Kot vabljeni predavatelj je predaval na več univerzah doma in v tujini ter kot uvodničar ali moderator sodeloval na domačih in tujih znanstvenih konferencah. V zadnjih letih je deloval kot gostujoči profesor na podiplomskih in doktorskih programih na Fakulteti za humanistične študije Univerze Donja Gorica v Podgorici. Kot avtor ali soavtor je objavil 12 knjig in monografij doma in v tujini, med katerimi so bile nekatere od njih tudi ponatisnjene, kot tudi več deset člankov v domačih in tujih revijah. Poleg bogatih pedagoških in mentorskih izkušenj je opravljal tudi naloge prodekana in vodje katedre na Policijski akademiji in Fakulteti za varnost Univerze v Beogradu, direktorja Pedagoškega raziskovalnega centra Inštituta za varnost v Beogradu, kot tudi direktorja Akademije za diplomacijo in varnost v Beogradu, več let pa je bil tudi v uredništvih številnih znanstvenih revij.

_____

Vabljena predavanja so odlična priložnost za vse študente, da pridobijo nova znanje, ki ga na podlagi svojih izkušenj posreduje strokovnjak iz prakse. Udeležba na vabljenih predavanjih je za študente FKPV brezplačna. Prijava ni potrebna.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki