KAKOVOSTNO Z VAMI ŽE 20 LET

Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) je bila pred 20 leti med prvimi zasebnimi visokošolskimi izobraževalnimi organizacijami v Sloveniji. Danes smo ponosni na mrežo več kot 12.100 doslej vpisanih študentov in 7.000 diplomantov FKPV in Abiture, višje strokovne šole (www.abitura.si). Naš najmlajši diplomant je bil star 20 let, najstarejši je ob zagovoru diplome štel 67 let. Ne glede na to kaj so študirali, njihove življenjske zgodbe dokazujejo, da so bili kos strokovnim področjem, za katere so se izobraževali, hkrati pa večina ugotavlja, da so se s študijem izobrazili za življenje. Ponosni smo, da povezujemo ljudi, ki vedo, da si priložnosti ustvarjamo sami.

V letu, ko praznujemo 20 let obstoja, želimo, da praznujemo skupaj, zato vas vabimo, da se nam pridružite na naših dogodkih!

 • punca-levoVPOGLED V PRIHODNOST TURIZMA
  O prihodnosti turizma bomo govorili na okrogli mizi TURIZEM – IZOBRAŽEVANJE – ZAPOSLOVANJE.
  24. aprila 2024 ob 16.30  na FKPV in online (www.fkpv.si/okrogla-miza-turizem)
 • Zoom VEBINAR UMETNA INTELIGENCA NI SAMO ChatGPT
  Udeleženci bodo aktivno sodelovali in uporabljali več različnih jezikovnih modelov za pisanje besedilnih ukazov – promptov.
  14. maja 2024 ob 16.30 online (www.fkpv.si/ai_vebinar_20let)
 • VARNI NA SPLETU IN PASTI INTERNETA
  Kako otrokom omogočiti varno in odgovorno uporabo pametne tehnologije ter jih zaščititi pred nevarnostmi interneta?
  13. junija 2024 ob 16.30 na FKPV in online
 • ČESTITAJMO NOVI GENERACIJI DIPLOMANTOV
  Letos bomo diplome podelili že na 39. slavnostni podelitvi diplom.
  17. oktobra 2024 ob 16:30 v Narodnem domu Celje (Udeležba samo za vabljene)
 • IMEJMO DAN OSEBNIH SPOZNANJ
  Tradicionalno drugačen začetek novega študijskega leta – okrogla miza »Kakovostno z vami že desetletja« z zanimivimi gosti.
  1. oktobra 2024 ob 17.00 na FKPV in online
 • ZNANJE IN POSLOVNI IZZIVI V LETU 2024
  Bogate izkušnje, rešitve in dobre prakse različnih avtorjev bodo predstavljene na že 10. Mednarodni znanstveni konferenci.
  21. novembra 2024 ob 9.00 na FKPV in online
 • 20 LET ŠTUDIJA, KI PONUJA VEČ!
  Oglejte si dosežke FKPV skozi čas.

crta

ČASOVNA LINIJA DOSEŽKOV FAKULTETE

1992
 • Začetek delovanja Abiture, podjetje za izobraževanje d.o.o., ustanoviteljice FKPV (www.abitura.si).
2004
 • Ustanovitev Visoke komercialne šole Celje (VKŠ Celje).
 • Imenovanje Jožeta Geršaka za direktorja VKŠ Celje.
 • Imenovanje prof. dr. Bogdana Kavčiča za dekana VKŠ Celje.
 • Pridobitev akreditacije za visokošolski strokovni študijski program Komerciala.
 • Vpis I. generacije študentov (dodiplomski študij Komerciala).
 • Začetek študija na enotah v Ljubljani in Mariboru.
2006
 • Odprtje Knjižnice FKPV (www.fkpv.si/knjiznica).
 • Zagovori prvih diplomskih nalog programa Komerciala: Aleksander Debevec (prvi diplomant), Samo Bezjak, Polona Dobnik in Branka Šket. Zagovore diplom je ocenjevala Komisija za zagovor diplom, ki sta jo sestavljala: mag. Vojka Ojsteršek in dr. Goran Vukovič.
 • Začetek brucovanj in srečanj študentov FKPV.
 • Prva podelitev diplomskih listin v Narodnem domu v Celju. Listine je prejelo 62 diplomantk in diplomantov.
 • Začetek študija na enoti v Novi Gorici.
 • Pridobitev akreditacije za visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Komerciala I.
2007
2008
 • Preoblikovanje VKŠ Celje v Fakulteto za komercialne in poslovne vede.
 • Začetek delovanja Oddelka za raziskave in razvoj FKPV (Raziskovalni inštitut, www.fkpv.si/o-fkpv/raziskovanje).
 • Začetek študija na enoti v Kranju.
 • Pridobitev akreditacije za visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Poslovna informatika I in Turizem I.
 • Imenovanje prof. dr.  Marjane Merkač Skok za dekanjo FKPV.
2009
 • Otvoritev predavalnic v 4. nadstropju v Celju.
 • Začetek delovanja Alumni kluba FKPV (www.fkpv.si/alumni-klub).
 • Zagovor prve magistrske naloge; nalogo je zagovarjal Cvetko Križan, mag. Komisija za oceno in zagovor magistrske naloge v sestavi dr. Gordana Ivankovič, dr. Bogdan Kavčič in dr. Stanko Koželj.
 • Pričetek izvedbe visokošolskega študijskega programa Komerciala I v Avstriji.
 • Izvedba 1. Mednarodne znanstvene konference FKPV z naslovom “Znanje in poslovni izzivi globalizacije”.
 • Piknik študentov vseh enot v Šeščah.
 • Začetek študija na enoti v Murski Soboti.
 • Pridobitev akreditacije za magistrska študijska programa Poslovna informatika II in Turizem II ter doktorski študijski program Poslovne vede III.
2010
 • Prva svečana podelitev magistrskih listin v Narodnem domu v Celju.
 • Vpis I. generacije študentov doktorskega študija Poslovne vede III (www.fkpv.si/studij).
 • Začetek študija na enotah v Slovenj Gradcu in Rogaški Slatini.
 • Izvedba poletne šole Metode in tehnike znanstvenoraziskovalnega dela.
 • Izvedba poletne šole Razvijanje spletnih aplikacij in e-izobraževanje.
2011
 • Začetek delovanja Kariernega centra (kc-fkpv.si).
 • Prva svečana podelitev diplomskih listin na enoti v Salzburgu. Na programu Komerciala I je uspešno diplomiralo 18 študentov, ki so prejeli diplomske listine v čudovitem dvorcu Schloss Leopoldskron.
 • Prva Erasmus izmenjava: Vika Krajnc, študentka programa Turizem I na izmenjavi v Grčiji na Alexsander Technological Educational Institution of Thessaloniki.
 • Pridobitev dostopa do baz polnih besedil ProQuest in SpringerLink.
2012
 • Magister Beno Klemenčič je kot prvi doktorand, javno zagovarjal doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Gabrijela Devetaka.
 • Knjižnica FKPV postala prva knjižnica v Sloveniji, ki je pričela izvajati katalogizacijo v segmentu COBISS3.
 • Pričetek izvedbe seminarjev informacijskega opismenjevanja (iskanje po bazah polnih besedil in navajanje literature in pisanje povzetkov).
 • Raziskovanje znamenitosti in kulinarike Maribora z Akademskim zborom.
 • Pridobitev 3-letnega projekta »Razvoj učinkovitega sistema kakovosti«.
2013
 • Imenovanje Andreja Geršaka za direktorja FKPV.
 • Prvi študentki na Erasmus izmenjavi iz Španije na FKPV.
 • Izvedba 3. Študentske zdraviliške konference.
 • Izlet Akademskega zbora na Bizeljsko in Kozjansko.
 • Pridobitev 2-letnega projekta za ustanovitev in financiranje Kariernega centra FKPV.
 • Pridobitev 2-letnega mednarodnega projekta »Developing Skills for future jobs« v okviru programa Progress.
2014
 • Pridobitev akreditacije za visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Varnostni menedžment I.
 • Pridobitev dostopa do baze bibliografskih podatkov Scopus.
 • Prva prijava na razpis »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, kjer smo vključili podjetji Relax, d. d. in GVO, d. o. o.
2015
 • Pridobitev mednarodne akreditacije ACQUIN .
 • V COBISS vnešenih 10.000 enot gradiva.
 • Pridobitev 5-letnega projekta za delovanje Kariernega centra FKPV.
2017
 • Imenovanje doc. dr. Tatjane Kovač za dekanjo FKPV.
 • Pričetek objav zaključnih del študentov v repozitoriju ReVIS.
 • Sodelovanje v mednarodnih projektih K2 Erasmus+ Strateška partnerstva: Partnership to Develop Vet Educators in Event Managementw Learner-Centred approach in Online Master Study Programme For Circular Economy.
 • Majski izlet kolektiva FKPV po najstarejšem slovenskem mestu – Ptuju.
 • Pridobitev 2-letnega projekta za vključevanje tujih gostujočih predavateljev v pedagoški proces na FKPV.
2019
 • Prijavili 3-letni projekt Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci.
 • Uspešno izpeljana delavnica z naslovom »Blockchain za telebane«.
 • 100. seja Senata FKPV.
 • Izlet kolektiva FKPV v predbožični Koper.
 • Pridobitev 2-letnega projekta za vključevanje tujih gostujočih predavateljev v pedagoški proces na FKPV.
2020
 • Imenovanje doc. dr. Tatjane Dolinšek za dekanjo FKPV.
 • Pridobitev akreditacije magistrskega študijskega programa Poslovne vede II.
 • Začetek študija na daljavo preko e-učilnice in videokonferenčnega sistema BBB.
 • Organizacija digitalnih sred (delavnice na temo internetnega marketinga, SEO, Facebook oglaševanje, iskalni marketing in Google Ads oglasi).
 • Širjenje naše mreže s spletno stranjo www.studiraj.si in blogi študentov, diplomantov, predavateljev in zaposlenih FKPV (www.studiraj.si/blog).
2021
 • Dan osebnih spoznanj – blizu in daleč v novi realnosti – Kako daleč smo še lahko, da si (p)ostanemo blizu? (YouTube posnetek).
 • Pohodniški teambuilding sodelavcev FKPV: udeležba zaposlenih na14-kilometrski pohodniški progi na dogodku Savinja Ultra Trail (Blog objava).
 • Izlet s predavatelji FKPV po mestu, kjer domuje naša fakulteta in kjer so nekoč vladali celjski grofje.
2023
 • Izid prve številke strokovne revije Poslovna spoznanja.
 • Soorganizacija znanstvene konference ”Challenges of Digitalization in the Business World” v Beogradu.
 • Organizacija Karierno obarvanega dneva osebnih spoznanj – delo iskati, delo dajati (www.youtube.com/watch?v=9m_pscx_d4g).
 • Uspešen zaključek dveh projektov: Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev in Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre.
 • V Knjižnico FKPV se je včlanil 7.000-i član.
 • 40. seja Akademskega zbora in izvolitev nove predsednice doc. dr. Slavke Gojčič.
 • Pohodniški teambuilding kolektiva FKPV: pohod iz Planine Blato na Triglavska jezera in potep na Solčavsko in v Logarsko dolino.
2024
 • Pridobitev akreditacije visokošolskega študijskega programa prve stopnje Poslovne vede I.
 • Organizacija okrogle mize TURIZEM – IZOBRAŽEVANJE – ZAPOSLOVANJE.
 • Organizacija seminarjev v okviru 20. letnega delovanja FKPV: Umetna inteligenca ni samo ChatGPT – je mnogo več in Varni na spletu in pasti interneta.

Logo FKPV Abitura bel

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki