Dodiplomski študij


Komerciala I

Ali ima fakulteta javno-veljavni program?

Da. Fakulteta ima javno-veljavni študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki ga je potrdil Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 2/109-2006 z dne 4. 10. 2006.
FKPV je zelo uspešno zaključila postopek reakreditacije obeh programov Komerciala in pridobila odločbo NAKVIS, ki podaljšuje njuno veljavnost za nedoločen čas (ZViS 75/16).

Kakšen program je to?

Visokošolski strokovni študijski program  prve stopnje Komerciala je sodobno zasnovan in primerljiv z drugimi podobnimi evropskimi programi. Slušatelji pridobijo strokovni naslov DIPLOMIRANI EKONOMIST (VS) oz. DIPLOMIRANA EKONOMISTKA (VS).

Več o spremembah Zakona o visokem šolstvu si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako je program ovrednoten s KT?

Visokošolski strokovni študijski program je ovrednoten s kreditnim sistemom ECTS (European Credit Transfer System) in je usklajen z Merili za kreditno ovrednotenje študijskih programov po ECTS, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo.
V  skladu s kreditnim sistemom ECTS so predmeti, praktično usposabljanje in diplomske naloge ovrednoteni s kreditnimi točkami glede na celotno obremenitev povprečnega študenta, ki je potrebna, da opravi obveznosti, ki jih program predvideva. Te obremenitve so predavanja, seminarske naloge in vaje, drugo organizirano študijsko delo, individualno študijsko delo, priprava na izpite in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, praktično usposabljanje, pisni in ustni izpiti.
Bistvena značilnost kreditnega sistema ECTS torej je, da temelji na delovni obremenitvi študenta. Ena ECTS oz. ena KT predstavlja 20 do 30 ur dela za študenta, da se ob vseh vrstah obremenitev uspešno pripravi za opravljanje izpita.
V posameznem letniku študijskega programa študent zberete 60 KT, v času celotnega študija pa 180 KT.

Poslovna informatika I

Ali ima fakulteta javno-veljavni program?

Da. Fakulteta ima javno-veljavni študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki ga je potrdil Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 2/118-2008 z dne 15. 2. 2008.

FKPV je zelo uspešno zaključila postopek reakreditacije obeh programov Poslovna informatika in pridobila odločbo NAKVIS, ki podaljšuje njuno veljavnost za nedoločen čas (ZViS 75/16).

Kakšen program je to?

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Poslovna informatika je sodobno zasnovan in primerljiv z drugimi podobnimi evropskimi programi. Slušatelji pridobijo strokovni naslov DIPLOMIRANI POSLOVNI INFORMATIK (VS) oz. DIPLOMIRANA POSLOVNA INFORMATIČARKA (VS).

Več o spremembah Zakona o visokem šolstvu si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako je program ovrednoten s KT?

Visokošolski strokovni študijski program je ovrednoten s kreditnim sistemom ECTS (European Credit Transfer System) in je usklajen z Merili za kreditno ovrednotenje študijskih programov po ECTS, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo.
V  skladu s kreditnim sistemom ECTS so predmeti, praktično usposabljanje in diplomske naloge ovrednoteni s kreditnimi točkami glede na celotno obremenitev povprečnega študenta, ki je potrebna, da opravi obveznosti, ki jih program predvideva. Te obremenitve so predavanja, seminarske naloge in vaje, drugo organizirano študijsko delo, individualno študijsko delo, priprava na izpite in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, praktično usposabljanje, pisni in ustni izpiti.
Bistvena značilnost kreditnega sistema ECTS torej je, da temelji na delovni obremenitvi študenta. En ECTS oz. ena KT predstavlja 20 do 30 ur dela za študenta, da se ob vseh vrstah obremenitev uspešno pripravi za opravljanje izpita.
V posameznem letniku študijskega programa študent zberete 60 KT, v času celotnega študija pa 180 KT.

Turizem I

Ali ima fakulteta javno-veljavni program?

Da. Fakulteta ima javno-veljavni študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki ga je potrdil Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 6033-60/2008/8 z dne 9. 12. 2008.

FKPV je zelo uspešno zaključila postopek reakreditacije obeh programov Turizem in pridobila odločbo NAKVIS, ki podaljšuje njuno veljavnost za nedoločen čas (ZViS 75/16).

Kakšen program je to?

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Turizem je sodobno zasnovan in primerljiv z drugimi podobnimi evropskimi programi. Slušatelji pridobijo strokovni naslov DIPLOMIRANI ORGANIZATOR TURIZMA (VS) oz. DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA TURIZMA (VS).

Več o spremembah Zakona o visokem šolstvu si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako je program ovrednoten s KT?

Visokošolski strokovni študijski program je ovrednoten s kreditnim sistemom ECTS (European Credit Transfer System) in je usklajen z Merili za kreditno ovrednotenje študijskih programov po ECTS, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo.
V  skladu s kreditnim sistemom ECTS so predmeti, praktično usposabljanje in diplomske naloge ovrednoteni s kreditnimi točkami glede na celotno obremenitev povprečnega študenta, ki je potrebna, da opravi obveznosti, ki jih program predvideva. Te obremenitve so predavanja, seminarske naloge in vaje, drugo organizirano študijsko delo, individualno študijsko delo, priprava na izpite in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, praktično usposabljanje, pisni in ustni izpiti.
Bistvena značilnost kreditnega sistema ECTS torej je, da temelji na delovni obremenitvi študenta. En ECTS oz. ena KT predstavlja 20 do 30 ur dela za študenta, da se ob vseh vrstah obremenitev uspešno pripravi za opravljanje izpita.
V posameznem letniku študijskega programa študent zberete 60 KT, v času celotnega študija pa 180 KT.

Varnostni menedžment I

Ali ima fakulteta javno-veljavni program?

Da. Fakulteta ima javno-veljavni študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki ga je potrdil Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 6033-2/2014/8 z dne 19. 6. 2014.

Kakšen program je to?

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Varnostni menedžment je sodobno zasnovan in primerljiv z drugimi podobnimi evropskimi programi. Slušatelji pridobijo strokovni naslov DIPLOMIRANI VARNOSTNI MENEDŽNER (VS) oz. DIPLOMIRANA VARNOSTNA MENEDŽERKA (VS).

Več o spremembah Zakona o visokem šolstvu si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako je program ovrednoten s KT?

Visokošolski strokovni študijski program je ovrednoten s kreditnim sistemom ECTS (European Credit Transfer System) in je usklajen z Merili za kreditno ovrednotenje študijskih programov po ECTS, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo.
V  skladu s kreditnim sistemom ECTS so predmeti, praktično usposabljanje in diplomske naloge ovrednoteni s kreditnimi točkami glede na celotno obremenitev povprečnega študenta, ki je potrebna, da opravi obveznosti, ki jih program predvideva. Te obremenitve so predavanja, seminarske naloge in vaje, drugo organizirano študijsko delo, individualno študijsko delo, priprava na izpite in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, praktično usposabljanje, pisni in ustni izpiti.
Bistvena značilnost kreditnega sistema ECTS torej je, da temelji na delovni obremenitvi študenta. En ECTS oz. ena KT predstavlja 20 do 30 ur dela za študenta, da se ob vseh vrstah obremenitev uspešno pripravi za opravljanje izpita.
V posameznem letniku študijskega programa študent zberete 60 KT, v času celotnega študija pa 180 KT.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki