Podiplomski študij


Komerciala II

Ali ima fakulteta javno-veljavni program?

Da. Šola ima javno-veljavni študijski program za pridobitev bolonjskega magistrskega študijskega programa, strokovni naslov: magister/magistrica poslovnih ved, ki ga je potrdil Svet za visoko šolstvo RS s sklepom št. 2/5-2007 z dne 11. 5. 2007.

Kakšen program je to?

Program je zasnovan tako, da je velik del vsebin izbirnih. Moduli študijskega programa so: globalno trženje, računovodstvo in kontroling ter podjetniške finance.
Odločate se lahko med številnimi možnostmi in se tako bolj usposobite na področjih, ki so v žarišču vaših interesov. Program je sodobno zasnovan in primerljiv z drugimi podobnimi evropskimi programi. Slušatelji pridobijo strokovni naslov magister/magistrica poslovnih ved.

Kje se izvaja študij?

Študij se izvaja:

 • na ME Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Lava 7, Celje
 • na DE Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center/BIC, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana
 • na DE Maribor: IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor
 • na DE Nova Gorica: Lampret Consulting d. o. o., Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica

Podrobnejše podatke o enotah najdete v rubriki Enote.

Katero raven izobrazbe pridobim?

Študentje po končanem študiju pridobijo:

SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): raven 8

EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): raven 7

EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): Druga stopnja

Kakšen naziv pridobim?

Študentje po uspešnem zagovoru magistrske naloge pridobijo strokovni naziv magister/magistrica poslovnih ved, ki se piše za imenom in priimkom.

Kako dolgo traja študij?

Študij traja 2 leti.

Kako je program ovrednoten s ECTS?

Program je ovrednoten s 120 KT.
1. letnik: 60 KT
2. letnik (vključno z magistrsko nalogo) 60 KT

Kako je za študente urejen dostop do študijske literature?

Študijsko literaturo izdaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede in jo študent praviloma dobi na prvem predavanju za vsak predmet posebej oz. je le-to objavljeno v e-učilnici.

Šola razpolaga z lastno knjižnico, ki je sodobno opremljena in založena s strokovno literaturo, strokovnimi revijami in podatkovnimi bazami za potrebe študija.

Poslovna informatika II

Ali ima fakulteta javno-veljavni program?

Da. Fakulteta ima javno-veljavni študijski program za pridobitev bolonjskega magistrskega študijskega programa, strokovni naslov: magister/magistrica poslovne informatike, ki ga je potrdil Svet za visoko šolstvo RS s sklepom št. 6033-264/2008/5 z dne 30. 3. 2009.

Kakšen program je to?

Program je zasnovan tako, da izrazito prevladuje individualno delo študenta.
Modula študijskega programa sta:

 • menedžment informacijskih sistemov
 • spletne aplikacije

Odločate se lahko med številnimi možnostmi in se tako bolj usposobite na področjih, ki so v žarišču vaših interesov. Program je sodobno zasnovan in primerljiv z drugimi podobnimi evropskimi programi. Program ne predvideva praktičnega usposabljanja.
Slušatelji pridobijo strokovni naslov magister/magistrica poslovne informatike.

Kje se izvaja študij?

Študij se izvaja:

 • na ME Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Lava 7, Celje
 • na DE Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center/BIC, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana
 • na DE Maribor:  IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor

Podrobnejše podatke o enotah prejmete v rubriki Enote.

Katero raven izobrazbe pridobim?

Študentje po končanem študiju pridobijo:

SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): raven 8

EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): raven 7

EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): Druga stopnja

Kakšen naziv pridobim?

Študentje po uspešnem zagovoru magistrske naloge pridobijo strokovni naziv magister/magistrica poslovne informatike, ki se piše za imenom in priimkom.

Kako dolgo traja študij?

Študij traja 2 leti.

Kako je program ovrednoten s ECTS?

Program je ovrednoten s 120 KT.
1. letnik: 60 KT
2. letnik (vključno z magistrsko nalogo) 60 KT

Kako je za študente urejen dostop do študijske literature?

Študijsko literaturo izdaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede in jo študent praviloma dobi na prvem predavanju za vsak predmet posebej oz. je le-to objavljeno v e-učilnici.

Šola razpolaga z lastno knjižnico, ki je sodobno opremljena in založena s strokovno literaturo, strokovnimi revijami in podatkovnimi bazami za potrebe študija.

Turizem II

Ali ima fakulteta javno-veljavni program?

Da. Fakulteta ima javno-veljavni študijski program za pridobitev bolonjskega magistrskega študijskega programa, strokovni naslov: magister/magistrica turizma, ki ga je potrdil Svet za visoko šolstvo RS s sklepom št. 6033-265/2008/9 z dne 14. 4. 2009.

Kakšen program je to?

Program je zasnovan tako, da izrazito prevladuje individualno delo študenta.
Modula študijskega programa sta:

 • turistična destinacija
 • hotelirska industrija

Odločate se lahko med številnimi možnostmi in se tako bolj usposobite na področjih, ki so v žarišču vaših interesov. Program je sodobno zasnovan in primerljiv z drugimi podobnimi evropskimi programi. Program ne predvideva praktičnega usposabljanja.
Slušatelji pridobijo strokovni naslov magister/magistrica turizma.

Kje se izvaja študij?

Študij se izvaja:

 • na ME Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Lava 7, Celje
 • na DE Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center/BIC, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana
 • na DE Maribor:  IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor

Podrobnejše podatke o enotah prejmete v rubriki Enote.

Katero raven izobrazbe pridobim?

Študentje po končanem študiju pridobijo:

SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): raven 8

EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): raven 7

EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): Druga stopnja

Kakšen naziv pridobim?

Študentje po uspešnem zagovoru magistrske naloge pridobijo strokovni naziv magister/magistrica turizma, ki se piše za imenom in priimkom.

Kako dolgo traja študij?

Študij traja 2 leti.

Kako je program ovrednoten s ECTS?

Program je ovrednoten s 120 KT.
1. letnik: 60 KT
2. letnik (vključno z magistrsko nalogo) 60 KT

Kako je za študente urejen dostop do študijske literature?

Študijsko literaturo izdaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede in jo študent praviloma dobi na prvem predavanju za vsak predmet posebej oz. je le-to objavljeno v e-učilnici.

Šola razpolaga z lastno knjižnico, ki je sodobno opremljena in založena s strokovno literaturo, strokovnimi revijami in podatkovnimi bazami za potrebe študija.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki