Knjižnica

Abitura - Poslovni sekretar - 2008


Diplomske naloge

AVTOR

MENTOR

NASLOV DIPLOMSKE NALOGE

Amon Suzana

Simonič Erika

Reševanje sporov po sodni in izvensodni poti med subjekti gospodarskega prava

Belina Poljanšek Polonca

Bukovnik Leva Marjana

Vpliv pisarniškega pohištva na delovno storilnost

Colnerič Nevenka

Škornik Vladislav

Komunikacija kot organizacijski proces poslovne sekretarke

Dečman Zvonka

Škornik Vladislav

Organizacija in sistematizacija delovnih mest v Pivovarni Laško, d. d.

Grum Doroteja

Bukovnik Leva Marjana

Poznavanje Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-a) v javnosti

Jeram Mojca

Bukovnik Leva Marjana

Poslovna darila kot del poslovnih odnosov

Jerman Špela

Simonič Erika

Pogodba o zaposlitvi v domu upokojencev Polzela

Kline Sonja

Arnuš Olga

Stres in motivacija v delovnem okolju podjetja Mik Celje d. o. o.

Koprivnik Jasmina

Bukovnik Leva Marjana

Motivacija zaposlenih v podjetju Unior d. d.

Koren Marija

Škornik Vladislav

Organizacija poslovanja Zavarovalnice Maribor d. d.

Kozmus Snežana

Turnšek Janez

Uporaba informacijske tehnologije pri komuniciranju s strankami v upravni enoti

Koželj Aleksandra

Turnšek Janez

Organizacija poslovanja v bolnišnici

Krasniči Suzana

Bukovnik Leva Marjana

Ravnanje z zapisi

Kugler Simona

Bukovnik Leva Marjana

Odnosi med zaposlenimi

Maček Matej

Simonič Erika

Volitve

Malič Klavdija

Simonič Erika

Vzajemni skladi v Sloveniji

Navodnik Karmen

Arnuš Olga

Psihološka priprava delavca na redni letni razgovor

Pilih Katja

Arnuš Olga

Psihologija strank in komuniciranje s težavnimi strankami

Plaskan Darinka

Bukovnik Leva Marjana

Stres v poslovnem svetu

Podkoritnik Mojca

Turnšek Janez

Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji

Poglajen Romana

Bukovnik Leva Marjana

Odnosi med zaposlenimi

Prelog Ana

Bukovnik Leva Marjana

Pomen klime v vzgojno-izobraževalni ustanovi

Rusmir Rade

Bukovnik Leva Marjana

Poslovna darila kot del poslovnih odnosov

Slanšek Nives

Bukovnik Leva Marjana

Poslovni bonton

Sluga Romana

Arnuš Olga

Vpliv barv na življenje in delo

Studenčnik Maruša

Turnšek Janez

Menedžment in njegove naloge

Šibakovski Saša

Bukovnik Leva Marjana

Poslovni bonton

Šiljar Aneta

Arnuš Olga

Stres in izgorevanje na delovnem mestu

Šuligoj Mojca

Bukovnik Leva Marjana

Stres na delovnem mestu

Švab Lidija

Bukovnik Leva Marjana

Organizacija pisarniškega poslovanja Okrajnega sodišča v Celju

Tamše Angela

Arnuš Olga

Problematika alkoholizma na delovnem mestu

Tomše Mario

Voršnik Ivan

Organizacijska struktura in postopki v carinski izpostavi Obrežje

Veber Darinka

Bukovnik Leva Marjana

Redni letni razgovori v podjetju Mercator d. d.

Vrečar Uršula

Bukovnik Leva Marjana

Dokumentacija pri zagotavljanju virov sredstev v občini Štore

Vuk Jerneja

Arnuš Olga

Stres na delovnih mestih policistov

Zakonjšek Suzana

Voršnik Ivan

Organizacija poslovanja v javnem zavodu OŠ Marjana Nemca Radeče

Zorko Verica

Bukovnik Leva Marjana

Dokumentiranje muzejskih predmetov

Žavski Hadžić Rolanda

Škornik Vladislav

Načini motiviranja zaposlenih in kaj zaposlene dejansko motivira

Žibret Ana

Škornik Vladislav

Organizacija Montane d. o. o.1