Študijsko leto 2016/2017


URŠKA ROŽIČ

Študent 1. letnika magistrskega študijskega programa Turizem 2                   slika

 

Zakaj ste se odločili za podiplomski študij, ki ga obiskujete?

Za podiplomski študij sem se odločila, ker sem se želela še naprej izobraževati in pridobivati nova znanja s področja turizma in podjetništva. Na FKPV sem bila že na prvi bolonjski stopnji in tako sem se odločila, da tu študij tudi nadaljujem. Število predavanj mi omogoča, da ob študiju pridobivam še praktične izkušnje in opravljam študentsko delo s področja na katerem se v prihodnosti želim zaposliti.

Kako je potekal vaš študij (predavanja, vaje, izpiti/kolokviji ali le seminarji)?

Na prvi bolonjski stopnji je bil študij sestavljen iz predavanj, vaj, seminarjev in izpitov. V 1. in 2. letniku smo imeli predavanja 4 x tedensko v dopoldanskem času (po 2 predmeta naenkrat) in potem je sledil izpit, seveda je bilo pred tem potrebno narediti še seminarsko nalogo pri vsakem predmetu, katera je bila pogoj za pristop k izpitu. Predavanja in vaje so se prepletale. V 3. letniku smo imeli predavanja 2 x tedensko v popoldanskem času. Predavanja so se končala nekje aprila, da smo potem imeli čas opraviti še praktično usposabljanje v izbranem podjetju in jaz sem se odločila opraviti še dva diplomska izpita. V vseh teh 3-eh letih je bilo potrebno opraviti obvezne seminarje iz informacijskega opismenjevanja, znanja kako do diplome in ostalih koristnih tem.

Ali ste študirali iz knjig, iz zapiskov ali česa drugega? Kje ste dobili/kupili učno literaturo?

Na začetku vsakega predmeta smo dobili učno gradivo v obliki »skripte« z vsemi temami, katere smo kasneje obravnavali na predavanjih. Pri študiju so mi prav prišle Power Point prosojnice predstavitev profesorjev in ostalo gradivo v e-učilnici. Kakšen teden pred izpitom sem vso gradivo pregledala in si naredila lastne krajše zapiske iz tega, kar se mi je zdelo pomembno za izpit. Definitivno mi je veliko pomagalo, da sem redno obiskovala predavanja.

Kateri predmeti so se vam zdeli najbolj koristni? Kateri predmeti so bili najtežji? Zakaj?

Najbolj koristni predmeti pri študiju Turizma so se mi definitivno zdeli tuji jeziki: angleščina, nemščina in italijanščina, saj sem jih kasneje veliko uporabljala pri komunikaciji s tujimi turisti, katerih imamo v Velenju zelo veliko sploh v poletnem času, nekaj je Nemcev, Avstrijcev, Nizozemcev, Italijanov in drugih. Koristni predmeti so se mi zdeli še Kadri v turizmu, saj tako spoznaš kako poteka delo v organizaciji in v zadnjem letniku še modul Wellness, pri katerem smo pridobili veliko znanja s tega perspektivnega področja.

Najtežji predmeti so bili bolj matematične naravne; Statistika, Računovodstvo in Ekonomika, pri njih je bilo potrebno veliko vaje in koncentracije.

Kakšen je odnos/atmosfera med profesorji in študenti? 

Odnos med profesorji in študenti je dober, profesorji so vedno pripravljeni pomagati in deliti svoje osebno znanje ter izkušnje s študenti. Profesorji so dostopni za morebitna vprašanja in nejasnosti preko e-pošte. Pozitivna stvar profesorjev na FKPV je, da prihajajo iz delovnega okolja in tako predavanja podkrepijo s primeri iz organizacij.

Naštejte tri pozitivne in tri negativne stvari, ki ste jih doživeli na fakulteti.

Pozitivne stvari, ki sem jih doživela na fakulteti so bila razna sodelovanje na projektih, znanstvenih konferencah pri katerih sem pridobila veliko novega znanja, obiski podjetij kot so Relax Turizem in Terme Lendava. V okviru projekta Developing skills for future jobs sem imela možnost obiskati Fakulteto Zrinski v Zagrebu. Pozitivna stvar je tudi dober odnos zaposlenih s študenti.

Negativne stvari nisem doživela, mogoče je samo to, da zavod nima koncesije države v nasprotnem primeru verjamem, da bi bilo študentov še veliko več in tudi ostalih priložnosti kot so npr. sodelovanje na mednarodnih projektih in obiskov raznih turističnih sejmov.

Ste izkoristili izmenjavo v tujini? Kje in koliko časa ste bili? Opišite kako je izmenjava potekala?

Izmenjave v tujini na dodiplomskem študiju nisem koristila. Razmišljala sem, da bi na podiplomskem študiju odšla opravljati praktično usposabljanje za obdobje 3 mesecev preko španske agencije Animafest v Barcelono. V letošnjem letu je prijateljica žal zbolela in tako sem se tudi jaz odločila, da prakso prestavim še za kakšno leto. V tujini si namreč želim imeti zraven še vsaj eno študentko FKPV. Menim, da bi mi to prineslo veliko novih izkušenj s področja kulture, jezika in dela.

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki