Materialni pogoji fakultete


V lastne prostore Fakulteta za komercialne in poslovne vede vlaga znatna materialna sredstva, saj se zaveda, da so dobri prostorski pogoji pomembni za uspešno delo študentov in predavateljev. Danes ima v lasti približno 3.000 m2 poslovnih površin v zgradbi na Lavi 7 v Celju.

Ima 19 sodobno opremljenih predavalnic, tako za večje skupine (120 študentov) kot tudi za manjše. Vse so opremljene s sodobno učno tehnologijo. V 4 računalniških predavalnicah je na razpolago 80 računalnikov, le ti pa so študentom dostopni tudi v knjižnici in prostoru za študentsko organizacijo.

Fakulteta ima lastno knjižnico in čitalnico, 3 referate za študentske zadeve, sejno sobo, 10 kabinetov za predavatelje in fotokopirnico.

Eden izmed ciljev programa FKPV je bodoče diplomante pripraviti na uporabo najnovejše informacijsko komunikacijske tehnologije, zato sproti opremlja in posodablja računalniške učilnice. V Celju je leta 2006 opremila novo računalniško učilnico z 21 računalniki. Učilnica je hkrati čitalnica knjižnice. Podobna investicija za računalniško učilnico je bila namenjena tudi v letošnjem letu.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki