Študijsko leto 2012/2013


srecko_dobelsek_250Srečko Dobelšek

diplomirani ekonomist – enota Celje

1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?
Moj pogled na študij na FKPV je večplasten, zato težko svoj pogled opišem le v nekaj besedah.

Najprej naj povem, da mi je študij dal veliko strokovnih znanj, mi pokazal, kako ta znanja uporabljati in me usmeril v razmišljanje, kako pridobljeno znanje v prihodnje negovati. Kaj hitro se človeku zgodi, posebej ob današnjem hitrem tempu življenja, da znanja ne obnavlja tako, kot bi bilo prav. Leta bežijo in na koncu to pridobljeno znanje, ki ga nismo negovali, ga obnavljali in nadgrajevali, postane pomanjkljivo, nezadostno in naše kompetence so s takšnim znanjem vprašljive.

Študij je izredno dobro organiziran, v res prijetnih učilnicah, z odličnimi predavatelji in s tematsko izjemno kvalitetnimi vsebinami.

Povedati moram, da sem na FKPV diplomiral, na podiplomskem magistrskem študiju pa že pripravljam magistrsko nalogo, ki bi morala biti – ob moji večji angažiranosti – že končana. Pa ni. Iz več razlogov. Eden izmed njih je tudi moja precejšnja časovna vpetost v poklicno in karierno pot. Študij mi je bil izjemno blizu po vsebini, dejansko pa tudi lokacijsko, saj sem po končanem delovnem dnevu svojo pisarno zamenjal s predavalnico nekaj nadstropij višje. Ja, tudi to je bila velika prednost, saj sem tako časovno brez težav usklajeval poklicne in študijske obveznosti.

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla?
Kot sem že povedal, mi je izobrazba poleg samega naziva, prinesla mnogo znanj, ki jih sedaj s pridom izkoriščam pri svojem delu. Prav tako sem izjemno zadovoljen s tem, da sem v času študija pridobil kar nekaj prijateljev in s tem odprl tudi dodatne možnosti za poslovno sodelovanje v širšem slovenskem okolju.

3. Na kakšen način ste združevali vašo poklicno pot s študijem?
Študij mi je bil, lahko rečem, “pisan na kožo”. Vsebine, predavatelji, njihovo podajanje snovi, odnos do študentov in med študenti samimi, pogoji, vse to zasluži oceno odlično. Je pa res, da je dojemanje študija in vseh opisanih delov vsakega med nami lahko nekoliko drugačno. Menim, da je to precej odvisno od posameznika – od tega, kako komunikativen je, kdo in kakšni motivi ga stimulirajo pri študiju in pri komunikaciji med študenti ter tudi s predavatelji. Večjo kot ima nekdo potrebo po novih znanjih, bolj je proaktiven in več tudi dobi.

4. Katere so vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate?
Sem Velenjčan, ki je pred skoraj dvajsetimi leti pričel z delom v Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica, d. d. (takrat še Adriatic, kasneje smo se združili s Slovenico in kot takšna pravna oseba delujemo še danes).
Pričel sem kot organizator prodajne mreže, takrat še z višješolsko izobrazbo Fakultete za organizacijske vede v Kranju. Po slabih dveh letih sem napredoval v vodjo področja organizacije in po nekaj letih se je potreba po dopolnjenem znanju in tudi izobrazbi pričela precej stopnjevati.

Pred petimi leti sem bil imenovan za pomočnika direktorja, od septembra leta 2009 pa na mesto direktorja Poslovne enote Adriatica Slovenice v Celju, kjer vodim številno ekipo, s katero zagotavljamo kvalitetne zavarovalne storitve na širšem celjskem področju. Pokrivamo področje okrog 120.000 gospodinjstev in letno zberemo 26 milijonov evrov zavarovalne premije.

Zaradi res velike vpetosti v poklicno delo se kar nisem mogel odločiti za študij ob delu v Ljubljani ali Mariboru. No, kot naročeno je prišla s svojim programom FKPV in tako sem se leta 2007 odločil za dodiplomski študij na tej fakulteti, ki sem ga v roku tudi uspešno dokončal. Leto dni zatem sem vpisal tudi magistrski študij, na katerem sem prav tako v roku opravil vse študijske in izpitne obveznosti. Pred mano je le še magistrska naloga, za katero sem prepričan, da jo bom pripravil in zagovarjal še letos.

5. Kaj menite o Alumni klubu FKPV?
Moram reči, da okrog Alumni kluba nisem veliko razmišljal, ker tudi nisem aktiven v njem. To je vsekakor velika priložnost za mreženje, izmenjavo informaciji in tudi skupno zastopanje določenih interesov.

Vsekakor bi vsi podiplomski študenti Alumni klubu morali posvečati več pozornosti in namenjati večji pomen, kot smo ga do sedaj.

6. Kateri študijski program ste obiskovali? Kakšen je naslov vaše diplomske naloge in kdo je bil vaš mentor?
Visoki študijski program FKPV, smer komerciala. Pridobil sem visokošolsko izobrazbo diplomirani ekonomist. Mentorica pri diplomskem delu z naslovom Menedžment v športu in vloga menedžerjev v športu je bila mag. Štefka Gorenak.

7. Kaj bi na podlagi vaših izkušenj svetovali študentom FKPV pri njihovem študiju?
Moj odgovor je zelo jasen in kratek: znanje in pridobljena izobrazba, prijaznost celotnega osebja FKPV in njihova strokovnost na vseh področjih, so zagotovilo za pridobitev znanj in izobrazbe, s katerima lahko vsakdo, ki zaključi študij na FKPV, kompetentno kandidira za mnogo pomembnih in tudi ključnih delovnih mest v našem gospodarstvu. Kljub dokončanem dodiplomskem študiju na FKPV in svojem imenovanju na sedanje delovno mesto sem se odločil tudi za podiplomski magistrski študij, saj – verjemite mi – znanja ni nikoli dovolj, kaj šele preveč.


karmen_barabs

Karmen Barabaš

diplomirana organizatorka turizma (VS) – enota Maribor

1. Kaj vas je spodbudilo oz. motiviralo, da ste pristopili k pisanju knjige?
K pisanju knjige me je spodbudila oz. motivirala moja mentorica gospa mag. Mirjana Ivanuša Bezjak.

Po skoraj dveh desetletjih izkušenj v turizmu sem se pri iskanju naslova diplomskega dela takoj odločila, da sta gostoljubnost in prisrčnost v turizmu tisto, o čemer želim pisati. To sta besedi, ki ju velikokrat slišimo, ampak morda napačno razumemo, danes sta v turizmu velikokrat pozabljeni in postavljeni na rob dogajanja. Zato sem se odločila in izdala knjigo z naslovom PRISRČNO DOBRODOŠLI: GOSTOLJUBNOST IN PRISRČNOST V TURIZMU IN STORITVENIH DEJAVNOSTIH. Tako pomembno se nam zdi, kaj in kako bomo goste postregli, da na koncu zmanjka časa za bistveno, da bi se jim posvetili, si vzeli čas zanje in jim izkazali ljubezen.
karmen_barabs-prisrcno_dobrodosli

S študijem sem pridobila veliko, ne samo znanja, ampak mi je ta izkušnja dala drugačen pogled na življenje in določene vrednote.

3. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla? Na kakšen način ste združevali vašo poklicno pot s študijem?
Ko sem se odločala za študij, nisem razmišljala, kaj mi bo dosežena izobrazba prinesla oz. mi ne bo prinesela, temveč sem bila željna znanja, ki je vir konkurenčnosti in edini vir, ki se z uporabo krepi in ne izgublja.

Ob podpori domačih in delodajalca, predvsem pa z vztrajnostjo in doslednostjo, mi je uspelo zastavljen cilj tudi realizirati.

4. Katere so vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate?
Trenutno sem zaposlena v transportnem podjetju, kjer opravljam dela in naloge kadrovnice. Gre za zelo dinamično delo, ki ni nikoli dolgočasno, saj je zelo zanimivo in razgibano, zajema pa tudi veliko dela, kar meni zelo ustreza.

5. Kaj menite o Alumni klubu FKPV?
Odlična možnost vseživljenjskega učenja, ki omogoča predvsem širitev poznanstev, pridobivanje izkušenj in prijateljskih stikov iz podjetniških krogov.


teo_petricevicTeodor Petričevič, mag.

magister programa Komerciala 2. – enota Maribor
Studiranje na FKPV je bilo skroz neko drugo iskustvo od studiranja na fakultetu u Hrvatskoj. Uz otvorenost profesora i kolega/ica studenata, puno prakticnog samostalnog i timskog rada, interaktivna predavanja, dobro pripremljene i tailor-made nastavne programe i materijale, itd., sadržaj studija u potpunosti prati trendove u gospodarstvu i time mu daje drugačiju vrijednost od ostalih studijskih programa na tržištu. Iako je u svakome programu lako naci odredjene nedostatke, ovdje mi se to cini doista teskim zadatkom.Posljednjih 10 godina sam samostalni poduzetnik i izvršni direktor nevladine organizacije civilnog drustva koja vecinu svog djelovanja usmjerava u razvoj socijalne ekonomije i socijalnog poduzetnistva. U obavljanju takvih funkcija izuzetno mi je bilo vazno upotpuniti bogato neformalno obrazovanje formalnim, upravo onim koji dopusta i otvara svoj sadrzaj turbolentnim okolnostima u kojem se gospodarstvo razvija i vrijednostima koje iznova gradi i primjenjuje. Program i sadržaj obrazovanja na FKPV na neki je način potvrđivao već naučene obrasce, modele, pravila i procese razvoja gospodarskih djelatnosti i djelovanja tržišta iz mog svakodnevnog profesionalnog djelovanja – cini mi se da je upravo to i bila najveća prepoznata vrijednost izobrazbe. U svakom slucaju jako puno novih podataka, informacija, znanja, iskustava i poznanstava otvorilo je novu dimenziju vrlo primjenjivog profesionalnog razvoja. Danas mogu reci da sam upravo zbog studija na FKPV stručnjak u području socijalne ekonomije, socijalnog poduzetništva i razvoja civilnog društva u Hrvatskoj i regiji.Kao društveni poduzetnik, izvršni sam direktor organizacije civilnog društva Autonomnog centra – ACT, direktor ACT Printlaba d.o.o., a do nedavno i direktor ACT Konto d.o.o (socijalna poduzeća u vlasništvu ACT-a), te predsjednik Skupštine Socijalne zadruge Humana Nova i Centra za eko-socijalni razvoj – CEDRA. Zajedno s regionalnim partnerima, osnovao sam ESENSEE – Mrežu za razvoj eko-društvene ekonomije Južne i Istočne Europe, te aktivno radim na razvoju nacionalnog Foruma socijalnog poduzetništva i Klastera za eko-društveni razvoj i inovacije – CEDRA Hrvatska. Sudjelovao sam u radu brojnih nacionalnih i regionalnih radnih skupina: izrada Nacionalnog programa djelovanja za mlade, Nacionalne strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, županijskih razvojnih strategija (Međimurska i Varaždinska županija), lokalnih strategija LAG-ova, županijskih programa djelovanja za mlade, Nacionalne strategije za razvoj socijalnog poduzetništva, itd. U narednom razdoblju očekuje me rad na vrlo raznolikim poduzetničkim i manje poduzetničkim projektima i to me raduje, naročito u kontekstu daljeg usavršavanja, razvoja i poslovnog povezivanja, gdje veliku ulogu može imati i aktivno članstvo u Alumni klubu FKPV.

Alumni klub može biti odlična platforma za rast i razvoj svakog pojedinca ali i organizacija iz kojih dolaze. Vrlo je važno vidjeti da li članovi Alumni kluba dijele istu motivaciju, želju i strast za sudjelovanjem u razvoju platforme i korištenju benefita koje svojim radom ta platforma producira. Ukoliko postoje takvi zajednički temelji i polazište, te ukoliko se u klubu nesebično dijele informacije, znanja i iskustva s zajedničkim ciljem održivog razvoja lokalne zajednice i regije u kojoj pojedinci i organizacije djeluju, takve platforme mogu imati veliki utjecaj na razvoj gospodarstva, kulture i društva u cjelini. Vlastita promocija u takvim platformama ne bi trebala pronalaziti svoje mjesto.

Na FKPV sam studirao magistarski studijski program drugog stupnja Komerciala, MBS. Izrada magistarskog rada “Zakonodavni i institucionalni okvir za razvoj socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i zemljama u okruženju” pod mentorstvom doc. dr. V. Pšeničny rezultirala je brojnim novim mogućnostima osobnog i organizacijskog razvoja upravo zbog relevantnosti teme i vrlo recentnih informacija korištenih iz najnovijih istraživanja. Kao rezultat tog istraživanja i primjene stečenog znanja i iskustava dobivena je Godišnja nagrada za socijalno poduzetništvo za 2011. godinu dodijeljena od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Foruma socijalnog poduzetništva.

Učenje je cjeloživotno. Nikad ne prestaje i pojavljuje se / događa se u raznim oblicima, modelima, situacijama. Studiranje na fakultetu treba se upotpunjavati sa iformalnim i neformalnim obrazovanjem, učenjem kroz radno iskustvo, bilo na radnom mjestu u stvarnoj radnoj funkciji ili kroz volonterski rad u različitim učečim organizacijama. Tek tada se osoba gradi i razvija cjelovito.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki