Prijava na vpis 2018/19


Od 6. 2. 2018 je prijava odprta.

PRIJAVNI ROK

1. prijavni rok: 6. 2. 2018 do 11. 7. 2018
2. prijavni rok: 14. 7. 2018 do 30. 9. 2018

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. (http://portal.evs.gov.si/prijava)prijavaevs

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Kako izberete Fakulteto za komercialne in poslovne vede je prikazano na spodnji sliki…

Pomoč v primeru tehničnih težav:

Za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca(at)gov.si, tel.: 01/4788 590

Za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge:
Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt(at)gov.si

Prijavo je možno izpolniti tudi v referatu ME Celje, Lava 7, Celje v času uradnih ur referata.

Se zanimate za študij na FKPV? Imate vprašanje?
Pošljite povpraševanje

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2018

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki