Stroški študija 2019/20


Šolnina za letnik Redni študij Izredni študij Rok plačila
KOMERCIALA I
1., 2. oz. 3. letnik
/ 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 170,00 18. v mesecu
TURIZEM I
1. letnik
1.360,00 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 125,00 170,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 1.360,00 1.910,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 1.990,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 125,00 180,00 18. v mesecu
POSLOVNA INFORMATIKA I
1. letnik
/ 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 170,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik / 2.010,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 2.090,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 190,00 18. v mesecu
VARNOSTNI MENEDŽMENT I
1., 2. oz. 3. letnik
/ 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 170,00 18. v mesecu
Vpisnina (ponavljanje) 380,00 380,00 do vpisa
Vpisnina (podaljšanje statusa, absolvent, evidenčni vpis, občan) 200,00 200,00 do vpisa
*Cena 1 kreditne točke (KT) – za vpis po Merilih za prehode
35,00 35,00 do prijave na izpit
**Izpit 1. oz. 2. letnika / 275,00
**Izpit 3. letnika / 370,00
***Izpit za evidenčni vpis
140,00 140,00
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 62,00 62,00
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 160,00 160,00
Zviševanje ocene 25,00 25,00
Diplomska naloga
ali
Dodatna izpita namesto diplome
500,00
_______
500,00
500,00
_______
500,00
  • 250,00 ob oddaji dispozicije
  • 250,00 ob oddaji diplome

_______

  • 250,00 do prijave na 1. izpit
  • 250,00 do prijave na 2. izpit
Priznavanje izpita, prakse,
vloga za Komisijo za štud. zadeve
35,00 35,00 ob oddaji vloge
Vloga za priznavanje neformalnega izobraževanja 140,00 140,00
Priznavanje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 140,00 140,00
Izdaja dvojnika diplome 45,00 45,00
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00 65,00
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00 10,00
Izdaja potrdila (pot. o opr. izpitih, potrjen učni načrt …) osebam, ki niso vpisane na FKPV (diplomanti, izpisani, drugi) 14,00 14,00 do prevzema
Tiskano gradivo po naročilnici
8 eur/izvod gradiva
po naročilnici
8 eur/izvod gradiva
ob prevzemu oz. 2. obroku šolnine (za podjetja) oz. ob 3. obroku šolnine (za študente)

*Študenti, ki se vpišejo po Merilih za prehode, plačajo šolnino za 2. in 3. letnik po ceniku (skupaj 120 KT). V kolikor morajo opraviti do zaključka študija več kot 120 KT, se vsaka nadaljnja KT obračuna in plača po ceniku. Razlika KT se obračuna in plača v prvem letu vpisa.

**Študenti, vpisani na FKPV kot občani, in študenti, ki opravljajo izpite letnika, v katerega niso vpisani – nižjega ali (predčasno) višjega letnika.

***Študenti, ki so že v celoti plačali šolnino za letnik, za katerega opravljajo izpite.

Šolnina vključuje vpisnino, izvajanje izobraževalnega programa, osnovno študijsko gradivo v PDF obliki v E-učilnici, uporabo E-učilnice, trikratno opravljanje izpita, članarino v knjižnici FKPV (do diplomiranja), študentsko izkaznico, seminar o diplomi, seminar Informacijsko opismenjevanje in seminarje v okviru prakse.

Podjetja lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2020 in 3. obrok do 1. 4. 2020.
Študentje tujci lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2020 in 3. obrok do 1. 4. 2020.

Štipendijski sklad FKPV nudi brezplačen študij 1. letnika rednega študija študijskega programa Turizem 1 prvim trem vpisanim dijakom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

  • srednjo šolo zaključijo v rednem izobraževalnem roku v Republiki Sloveniji,
  • dosežejo odličen učni uspeh v 4. letniku ali na splošni maturi oziroma poklicni maturi v šolskem letu 2018/19 in
  • niso zaposleni.

Študent plača vpisnino po ceniku za študijsko leto 2019/2020.

Študentom, ki so v štud. letu 2018/19 predčasno opravljali in plačali izpite višjega letnika, se jim že plačani znesek upošteva pri zadnjih obrokih šolnine za štud. leto 2019/20. 

Študentje, ki ne bodo imeli poravnanih tekočih obveznosti, se ne morejo prijaviti na izpite.

Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitni kasnejši izpis študenta.

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Transakcijski rač. št.: SI56 0311 8100 0932 130, davčna številka: 20383550

Cenik je bil potrjen na 64. seji Upravnega odbora FKPV, dne 13. 6. 2019.

Cenik velja od 1. 10. 2019.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki