Cenik 2020/21


ŠOLNINA ZA LETNIK ZNESEK (EUR) ROK PLAČILA
KOMERCIALA I
1., 2. oz. 3. letnik
1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
1.890,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 170,00 18. v mesecu
TURIZEM I
1. letnik
1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
1.890,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 170,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 1.910,00 plačilo v enkratnem znesku
1.990,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 180,00 18. v mesecu
POSLOVNA INFORMATIKA I
1. letnik
1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
1.890,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 170,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 2.010,00 plačilo v enkratnem znesku
2.090,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 190,00 18. v mesecu
VARNOSTNI MENEDŽMENT I
1., 2. oz. 3. letnik
1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
1.890,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 170,00 18. v mesecu
OSTALO
Vpisnina (ponavljanje) 380,00 do vpisa
Vpisnina (podaljšanje statusa, absolvent, evidenčni vpis, občan) 200,00 do vpisa
*Cena 1 kreditne točke (KT)
39,00 do prijave na izpit
Izpit za evidenčni vpis (plača se vsak pristop k izpitu)
140,00
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 62,00
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 160,00
Zviševanje ocene 25,00
Diplomska naloga
500,00
 • 250,00 ob oddaji dispozicije
 • 250,00 ob oddaji diplome
Diplomska izpita 500,00
 • 250,00 do prijave na 1. izpit
 • 250,00 do prijave na 2. izpit
Priznavanje izpita, prakse,
vloga za Komisijo za štud. zadeve
35,00 ob oddaji vloge
Vloga za priznavanje neformalnega izobraževanja 140,00
Priznavanje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 140,00
Izdaja dvojnika diplome 45,00
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00
Izdaja potrdila (pot. o opr. izpitih, potrjen učni načrt …) osebam, ki niso vpisane na FKPV (diplomanti, izpisani, drugi) 14,00 do prevzema
Tiskano gradivo po naročilnici
8 eur/izvod gradiva
ob prevzemu oz. 2. obroku šolnine (za podjetja) oz. ob 3. obroku šolnine (za študente)

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.  Cenik je bil potrjen na 67. seji Upravnega odbora FKPV, 3. 7. 2020. Cenik velja od 1. 10. 2020.

 • Študenti, ki se vpišejo po Merilih za prehode, plačajo šolnino za 2. in 3. letnik po ceniku (skupaj 120 KT). V kolikor morajo opraviti do zaključka študija več kot 120 KT, se vsaka nadaljnja KT obračuna in plača po ceniku. Razlika KT se obračuna in plača v prvem letu vpisa.
 • Izpite po KT plačujejo študentje, vpisani na FKPV kot občani in študenti, ki opravljajo izpite letnika, v katerega niso vpisani.
 • Študentom, ki so v štud. letu 2019/20 predčasno opravljali in plačali izpite višjega letnika, se jim že plačani znesek upošteva pri zadnjih obrokih šolnine za štud. leto 2020/21. 
 • Študentje, ki ne bodo imeli poravnanih tekočih obveznosti, se ne morejo prijaviti na izpite.
 • Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitni kasnejši izpis študenta.

Plačnik študija:

 • Podjetje: Če je plačnik študija podjetje, študent pošlje izpolnjeno »Izjava podjetja o plačevanju šolnine« na podlagi katere šola izstavi račun za plačilo. Podjetja niso upravičena do popustov, možno je plačilo v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 1. 4. 2021.
 • Tujci: Študentje tujci lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 1. 4. 2021.
 • vpisnino
 • izvajanje izobraževalnega programa (kombinacija klasičnega in e-študija)
 • usmerjanje in svetovanje pri študiju
 • osnovno študijsko gradivo v PDF obliki v E-učilnici
 • uporabo E-učilnice, spletnega referata in e-indexa
 • trikratno opravljanje izpita
 • članarino za knjižnico FKPV (do diplomiranja)
 • študentsko izkaznico
 • seminarje v okviru prakse

Naziv: Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Naslov: Lava 7, 3000 Celje
Banka: SKB
IBAN: SI56 0311 8100 0932 130
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X
Koda namena: STDY
Sklic/referenca: SI 00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo cifre datuma rojstva brez pik)

Kontakt:
Petra Golob
03/ 428 55 57

petra.golob@fkpv.si

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki