Cenik 2020/2021


 Šolnina za letnik Znesek v EUR
Rok plačila
2.310,00  plačilo v enkratnem znesku do vpisa
2.390,00 obročno plačilo
 1. obrok 240,00 ob vpisu
 2. – 11. obrok 215,00 1. v mesecu

 

Vpisnina (ponavljanje letnika) 480,00 ob vpisu
Vpisnina (absolventski staž, podaljšanje statusa, vpis kot občan) 200,00 ob vpisu
Vpisnina (evidenčni vpis) 290,00 ob vpisu
Cena diferencialnega izpita 190,00 do prijave na izpit
Vloga za priznanje izpita, Vloga za Komisijo za štud. zadeve (obrazec KŠZP/1) 43,00 ob predložitvi vloge
Zviševanje ocene 49,00 do prijave na izpit
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 75,00 do prijave na izpit
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 190,00 do prijave na izpit
Priznavanje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 190,00 ob predložitvi vloge
Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 190,00 ob predložitvi vloge
Izdaja dvojnika diplome 45,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00 ob oddaji vloge
Cena za 1 KT v 1. letniku 41,00 do prijave na izpit
Cena za 1 KT v 2. letniku (za predhodno opravljanje izpita višjega letnika) 95,00 do prijave na izpit
*Cena izpita v primeru evidenčnega vpisa 190,00 do prijave na izpit
Magistrska naloga 550,00 – 275,00 ob oddaji dispozicije

– 275,00 ob oddaji

magistrske naloge

Tiskano gradivo po naročilnici 10 eur/izvod gradiva ob prevzemu oz. ob 2. obroku šolnine (za podjetja) oz. ob 3. obroku šolnine (za študente)

*Študenti, ki so že plačali šolnino za letnik katerega opravljajo izpit. Cena velja za en pristop k izpitu.

Šolnina vključuje vpisnino, izvajanje izobraževalnega programa v kombinaciji s klasičnim in e-študijem, osnovno študijsko gradivo v pdf obliki v e-učilnici, uporabo e-učilnice, opravljanje izpita (do 3x), članarino za knjižnico FKPV in študentsko izkaznico.

Bon zvestobe v znesku 100,00 EUR; za študente, ki so diplomirali na FKPV in nadaljujejo študij na drugi stopnji FKPV.

Podjetja lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 1. 4. 2021.

Študentje tujci lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 1. 4. 2021.

Študent plača vpisnino po ceniku za študijsko leto 2020/2021.

Za izpite priznane na podlagi vlog za priznavanje izpitov z drugih visokošolskih zavodov, se šolnina ne zniža.

Študentje, ki ne bodo imeli poravnanih tekočih obveznosti, se ne morejo prijaviti na izpite.

Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitno kasnejši izpis študenta.

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Transakcijski rač. št. SI56 0311 8100 0932 130, davčna številka: 20383550

Cenik je bil potrjen na 67. seji Upravnega odbora FKPV, dne 3. 7. 2020.

Cenik velja od 1. 10. 2020.

 

 

 Šolnina za letnik Znesek v EUR
Rok plačila
3.700,00  plačilo v enkratnem znesku do vpisa
3.800,00 obročno plačilo
 1. obrok 380,00 ob vpisu
 2. – 10. obrok 380,00 1. v mesecu

 

Vpisnina (ponavljanje letnika) 480,00 ob vpisu
Vpisnina (absolventski staž, podaljšanje statusa, vpis kot občan) 200,00 ob vpisu
Vpisnina (evidenčni vpis) 390,00 ob vpisu
Dodatna študijska obveznost (izpit) 190,00 do prijave na izpit
Vloga za priznanje izpita, Vloga za Komisijo za znan.raz. delo in doktorski študij 43,00 ob predložitvi vloge
Zviševanje ocene 49,00 do prijave na izpit
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 75,00 do prijave na izpit
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 190,00 do prijave na izpit
Priznavanje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 190,00 ob predložitvi vloge
Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 190,00 ob predložitvi vloge
Izdaja dvojnika diplome 45,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00 ob oddaji vloge
*Cena izpita v primeru evidenčnega vpisa 190,00 do prijave na izpit
**Doktorska disertacija 1200,00 1/3 ob ustreznosti dispozicije

2/3  ob prijavi na zagovor

*Študenti, ki so že plačali šolnino za letnik katerega opravljajo izpit. Cena velja za en pristop k izpitu.

** 1/3 doktorske disertacije študent poravna ob prejemu sklepa Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij o ustreznosti dispozicije doktorske disertacije, preostali del (2/3) pa ob prijavi na zagovor doktorske disertacije.

Šolnina vključuje vpisnino, izvajanje izobraževalnega programa vkombinaciji s klasičnim in e-študijem, osnovno študijsko gradivo v pdf obliki v e-učilnici, uporabo e-učilnice, opravljanje izpita (do 3x), članarino za knjižnico FKPV in študentsko izkaznico.

Bon zvestobe v znesku 100,00 EUR; za študente, ki so diplomirali na FKPV in nadaljujejo študij na tretji stopnji FKPV.

Podjetja lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 1. 4. 2021.

Študentje tujci lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 1. 4. 2021.

Študent plača vpisnino po ceniku za študijsko leto 2020/2021.

Za izpite priznane na podlagi vlog za priznavanje izpitov z drugih visokošolskih zavodov, se šolnina ne zniža.

Študentje, ki ne bodo imeli poravnanih tekočih obveznosti, se ne morejo prijaviti na izpite.

Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitno kasnejši izpis študenta.

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Transakcijski rač. št. SI56 0311 8100 0932 130, davčna številka: 20383550

Cenik je bil potrjen na 67. seji Upravnega odbora FKPV, dne 3. 7. 2020.

Cenik velja od 1. 10. 2020.

 

 

 

Naslov: FKPV, Lava 7, 3000 Celje

SKB
IBAN: SI56 0311 8100 0932 130
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X

Koda namena: STUDY

Sklic/referenca: SI00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo cifre datuma rojstva brez pik)

Kontakt:
Petra Golob
03/ 428 55 57
petra.golob@fkpv.si

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki