Zgodovina knjižnice


Knjižnica Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje je postala polnopravna članica sistema COBISS 15. 12. 2005. Za obiskovalce je odprla svoja vrata 27. 5. 2006, ki velja za ustanovni dan Knjižnice FKPV. Pričela se je graditi knjižnična zbirka, ki je ob koncu leta 2006 obsegala 1.369 različnih enot gradiva, danes pa presega 11.000 enot gradiva.

Knjižnično zbirko sestavljajo gradiva vseh vrst. Postopno smo pričeli naročati baze podatkov in programsko opremo, kot so Gvin.com, Bizi.si in SPSS, s tem pa članom knjižnice omogočili dostop do različnih podatkov, ki jih lahko uporabijo pri opravljanju študijskih obveznosti (seminarske naloge in zaključne naloge na vseh treh stopnjah). Od leta 2011 smo bogatejši za bazi polnih besedil ProQuest in SpringerLink, do katerih lahko naši člani dostopajo v knjižnici in preko oddaljenega dostopa tudi od doma. V začetku leta 2014 smo pridobili dostop do baze bibliografskih podatkov Scopus – baze, ki indeksira celo paleto uglednih mednarodnih znanstvenih revij in je dober pripomoček raziskovalcem za sprejemanje odločitev, v katerih revijah je smiselno objaviti svoj znanstveni prispevek. Baza je dostopna v čitalnici Knjižnice FKPV.

Razvoj knjižnične zbirke je prinesel potrebo po katalogizaciji, razvoj fakultete in njenih kadrov pa potrebo po vodenju osebnih bibliografij. Oba procesa potekata v celoti v naši knjižnici od marca 2012. Še posebej smo ponosni na dejstvo, da smo postali prva knjižnica v Sloveniji, ki je pričela izvajati katalogizacijo v segmentu COBISS3.

V letu 2012 smo se pričeli še intenzivneje ukvarjati s člani naše knjižnice. Najprej smo za njih pripravili prenovljena pravila za navajanje literature in virov, povzetih po v družboslovju razširjenih standardih Ameriškega psihološkega društva (APA standardi), ki so v uporabo stopili s pričetkom študijskega leta 2012/2013. Oktobra 2012 smo pričeli izvajati seminarje informacijskega opismenjevanja, s katerimi smo našim članom pokazali, kako iskati po bazah polnih besedil, navesti problematične vire v besedilu in na končnem seznamu literature ter napisati povzetek. Odziv obiskovalcev seminarja je (bil) dober, predvsem pa nam je všeč, da se obiskovalci po opravljenih seminarjih lažje odločijo za uporabo baz polnih besedil, ki vsebujejo ogromno aktualnih raziskav z raziskovalnih področij, s katerimi se ukvarjajo naši člani v seminarskih in zaključnih nalogah.

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki