O seminarjih


Projekt je sestavljen iz dvodnevnega izobraževanja v obliki dveh seminarjev. Seminarja bosta temeljila na praktičnem delu z računalnikom, zato bo število udeležencev posameznega seminarja omejeno na 18 kandidatov, ki se bodo morali predhodno prijaviti na e-naslov knjiznica@fkpv.si. S prijavo na seminar se kandidati zavežejo, da seminar tudi obiščejo. V primeru neupravičene odsotnosti se seminarja v tekočem študijskem letu ne morejo več udeležiti. Seminarja sta izbirna in ju lahko študenti FKPV uveljavljajo kot seminarja v okviru obvezne prakse.

V primeru zadostnega zanimanja za seminarje se bo razpisal še kakšen dodaten termin. Če zanimanja za seminarje ne bo, se ti ne bodo izvajali.

1. Informacijsko opismenjevanje: iskanje po bazah polnih besedil (4 šolske ure)
Udeleženci seminarja spoznajo iskalne strategije in sistem delovanja knjižničnega kataloga COBISS/OPAC ter baz ProQuest in SpringerLink, pridobljeno znanje pa utrdijo z vajami.

2. Informacijsko opismenjevanje: navajanje literature in pisanje povzetkov (4 šolske ure)
Udeleženci seminarja se seznanijo s standardi citiranja in standardi za pisanje povzetkov. Pridobljeno znanje utrdijo s praktičnimi primeri.

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki