Osebne bibliografije


Bibliografija raziskovalca je urejen seznam njegovih objavljenih del, pri čemer je osnovno vodilo razvrščanja veljavna tipologija. Na osnovi bibliografij raziskovalcev poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznikov in raziskovalnih skupin po posebnem točkovniku.

V sistemu COBISS.SI se po enotni metodologiji vodijo bibliografije vseh slovenskih raziskovalcev, ki so evidentirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar zagotavlja racionalnost pri bibliografski obdelavi, popolnejšo registracijo in večjo preglednost rezultatov raziskovalne dejavnosti ter možnost uporabe enotnih kriterijev pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti. Bibliografijo posameznega raziskovalca je možno (tudi v angleškem jeziku) za izbrano obdobje in v izbranem formatu izpisati iz baze podatkov COBIB.

Na spletnih straneh SICRIS si raziskovalci lahko pripravite izpis kategorizacije svojih del  po metodologiji ARRS.

Pozorno preberite Dodatna pojasnila, kjer so pomembne povezave in konkretne informacije v zvezi z metodologijo vrednotenja raziskovalne uspešnosti.

Prosimo vas, da redno spremljate stanje svojih izpisov, saj lahko zaradi delno avtomatiziranih postopkov, posegov vaših soavtorjev in kontrole OSIC-a, pride do spremembe kategorizacije in verifikacije vaših del!

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki