Medknjižnična izposoja


Kadar v katalogu Knjižnice Fakultete za komercialne in poslovne vede ne najdete primernega gradiva, ker je trenutno izposojeno ali ga sploh nimamo, se lahko odločite za naročilo medknjižnične izposoje – gradivo si bomo izposodili iz druge knjižnice.

Medknjižnično naročilo lahko izpolnite osebno v knjižnici, sprejemamo pa tudi druge oblike pisnih naročil (po pošti ali elektronski pošti), ki morajo vsebovati vaše kontaktne podatke in podatke o gradivu, ki ga želite. Ne sprejemamo ustnih ter telefonskih naročil in ne realiziramo pomanjkljivo izpolnjenih pisnih naročil.

Ob posredovanju naročila za medknjižnično izposojo se obvežete:

  • da boste pri uporabi gradiva dosledno spoštovali avtorske in sorodne pravice;
  • da boste poravnali stroške medknjižnične izposoje;
  • da boste nepoškodovano gradivo pravočasno vrnili.

Medknjižnična izposoja se obračunava po veljavnem ceniku.

Informacije za partnerje v medknjižnični izposoji

Sprejem zahtevkov Sprejemamo pisne, elektronske in on-line zahtevke.
Odzivni čas (odpošiljanje dokumentov) Zahtevke, ki prispejo do 14. ure in se nanašajo na prosto gradivo v knjižnici, realiziramo takoj, sicer pa naslednji delovni dan.
Načini odpošiljanja in odpošiljanje dokumentov Po pošti, v nujnih primerih po faksu in elektronski pošti. Dokumente pošiljamo na naslov izposojevalke.
Izposojevalni roki in omejitve Enako kot pri domači izposoji (glej OPAC).
Zahtevki za dokumente z omejitvami dostopa Le po posebnem dogovoru.
Možnosti podaljšanj izposojevalnih rokov Da, 5-krat (če ne gre za zelo iskano gradivo).
Cenik medknjižnične izposoje cenik
Možnost osebnih prevzemov zahtevanih dokumentov Da. Brezplačno.
E-pošta za medknjižnične zahtevke, telefonske informacije knjiznica@fkpv.si
+386 3 428 55 58
Naslov za pošiljanje po pošti Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Knjižnica
Lava 7, 3000 Celje
Podatki za izstavitev računov Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Lava 7, 3000 Celje
Davčna številka: 20383550
(nismo zavezanec za DDV)
Odgovorna oseba za medknjižnično izposojo Petra Venek Zagoričnik
knjiznica@fkpv.si
Delovni čas medknjižnične izposoje Od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki