Mobilnost osebja za namen poučevanja v tujini


logo(14)

Fakulteta za komercialne in poslovne vede objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za študijsko leto 2019/2020

STA Mobility Agreement

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) FKPV odobril sredstva za sofinanciranje ene mobilnosti učnega osebja.

Mobilnost osebja za namen poučevanja (Staff Mobility for Teaching Assigments – STA) omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju/v kateri koli akademski disciplini.

TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost traja 5 delovnih dni, v kar ni zajet čas potovanja. Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur poučevanja. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje do 30. septembra 2020. Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za dotacijo.

STROŠKI IN DOTACIJA

Dotacija je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in bivanja v tujini in večinoma ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno sofinanciranje udeleženca. Gre za investicijo v znanje in razvoj kompetenc, ki bi jo posameznik sam, brez formalnih stikov obeh institucij (matične in gostiteljice), brez pomoči programa Erasmus+ (dotacija) in brez matične fakultete (prosti dnevi in potni nalog), težko realiziral. Nekaj pa mora v svoj napredek investirati tudi vsak sam.

KRITERIJI IZBORA

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je trenutno na razpolago mest za izmenjavo, bo komisija FKPV za izbor kandidatov, upoštevala kot osnovne kriterije izbora ocene študentskih anket ter izvajanje nepedagoških in drugih delovnih aktivnosti izven rednega obsega dela. Pri izboru bo komisija prednostno upoštevala še naslednje kriterije:

  • redno zaposleni predavatelji na FKPV,
  • predavatelji, katerih delo je neposredno povezano z mednarodnimi aktivnostmi,
  • predavatelji, ki so pripravili svoje predmete za tuje študente na FKPV (gradivo, konzultacije in/ali izvedba v angleškem jeziku),
  • izbrana država za mobilnost ni država sorodnega izvora,
  • predavatelji, ki še niso dobili Erasmus sredstev za izmenjavo v tujini,
  • plan predavanj po Mobility Agreement.

PRIJAVA

Rok za oddajo prijave je 25. september 2019! 

Predavatelj se prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo najde na spletni strani fakultete in ustreznimi prilogami. Prijavnico pošlje na naslov fakultete oz. odda v referatu FKPV.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Dodatne informacije: Petra Golob (erasmus@fkpv.si).

Morebitne pritožbe na postopek izbora zaposlenih bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa direktor FKPV.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki