Pogoji za vpis


Vpis v 1. letnik

 • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program)

Vpis v 2. letnik

 • diplomanti višješolskih strokovnih programov (Poslovni sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem in Poštni promet) brez diferencialnih izpitov
 • diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in neposlovne usmeritve, ki do zaključka študija opravijo diferencialne izpite iz predmetov Ekonomika poslovnega sistema, Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo po naslednji tabeli:
Višješolski program Diferencialni izpiti KT
Računalništvo in informatika

Inženir:

 • elektrotehnike
 • elektronike
 • strojništva
 • gradbeništva
 • kemije
 • tekstilne kemije
 • kmetijstva
 • prometa
 • matematike
 • logistike (tehnolog prometa)
 • drugih neposlovnih in neekonomskih področij
Ekonomika poslovnega sistema
Uvod v gospodarstvo
Poslovno računovodstvo
7
6
6
 • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 45 KT za redni oz. 20 KT za izredni študij

Vpis v 3. letnik

 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 (EF Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ Ljubljana in VŠOD/FOV Kranj) brez diferencialnih izpitov
 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz drugih strokovnih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti še diferencialne izpite iz predmetov Ekonomika poslovnega sistema, Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo po naslednji tabeli:
Višješolski program pred letom 1994 Diferencialni izpiti KT
Inženir:

 • elektrotehnike
 • elektronike
 • strojništva
 • gradbeništva
 • kemije
 • tekstilne kemije
 • kmetijstva
 • prometa

Socialni delavec
Učitelj
Delovni terapevt
Pravnik

Ekonomika poslovnega sistema
Uvod v gospodarstvo
Poslovno računovodstvo
7
6
6
 • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 105 KT za redni oz. 80 KT za izredni študij

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki