Profil diplomanta


Kompetence diplomiranega poslovnega informatika

hat

Diplomant študijskega programa prve stopnje Poslovna informatika bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:

 • razumevanje osnov makro− in mikroekonomije ter poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj,
 • poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja,
 • poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura – strategija podjetja – organizacijska kultura,
 • spoznajo vlogo in pomen organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja in se usposobijo se za projektno delo in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije,
 • spoznajo metode modeliranja in analiziranja poslovnih procesov,
 • spoznajo vlogo in pomen poslovne informatike v poslovnem subjektu in so sposobni razvijati poslovne informacijske sisteme v svojem delovnem okolju,
 • sposobnost načrtovanja in oblikovanja komponent kompleksnih IS sistemov, kot so: sodobne tehnologije razvijanja poslovnih aplikacij in podatkovnega modeliranja, uporaba programerskih razvojnih orodij, varnostne tehnologije, operacijskih sistemov in omrežij, sodobne metode in tehnike obvladovanja poslovnih procesov,
 • zavedanje varnostnih vidikov problematike elektronskega poslovanja,
 • prepoznavanje problemov, ki se dajo formulirati z matematičnimi sredstvi, in pravilni pristop k reševanju le-teh,
 • sposobnost obvladovanja informacij, ki so pomembne pri odločanju in poznavanje sistemov za podporo odločanju ter sposobnost izbire ustrezne metode odločanja pri reševanju poslovnih problemov v delovnem okolju,
 • spoznajo osnove revidiranja poslovnih informacijskih sistemov (v nadaljevanju PIS), analiziranja poslovnih prevar v PIS in ocenjevanja tveganj pri načrtovanju PIS,
 • poglobljena znanja o sodobnih oblikah, zvrsteh in pojavnih oblikah računalniške kriminalitete vodstvenega kadra v tržni dejavnosti gospodarskih družb in drugih organizacij,
 • sposobnost načrtovanja, zbiranja in analiziranja množičnih podatkov in
 • sposobnost izbire ustrezne statistične metode pri izdelavi konkretnih statističnih analiz in sposobnost za vsebinsko interpretiranje rezultatov le-teh.

 

Področja zaposlitve

Diplomant študijskega programa Poslovna informatika bo obvladal znanje s svojega področja dela in ga znal aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi poznavanja področij delovanja bo usposobljen za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje zahtevanih funkcij.

informatikapageZnačilne zaposlitve:

 • samostojni podjetnik,
 • sistemski analitik,
 • administrator podatkovnih zbirk,
 • načrtovalec poslovnih aplikacij,
 • vodja informacijskega centra,
 • razvijalec poslovnih IS,
 • organizator poslovnih aplikacij,
 • svetovalec za razvoj IS,
 • svetovalec uporabnikom IS,
 • načrtovalec računalniških omrežij,
 • poslovni analitik,
 • revizor poslovnih IS,
 • presojevalec poslovnih tveganj,
 • organizator poslovnih procesov,
 • svetovalec za kakovost IS,
 • vodja poslovne informatike v podjetju,

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki