Profil diplomanta


Kompetence diplomiranega organizatorja turizma

hat

Diplomant študijskega programa prve stopnje Turizem bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:

 • razumevanje osnov makro − in mikroekonomije ter poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj,
 • poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja,
 • poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura – strategija podjetja – organizacijska kultura,
 • poznavanje vloge in pomena organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja in usposobljenosti za projektno delo in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije,
 • poznavanje metode modeliranja in analiziranja poslovnih procesov,
 • spoznavanje vloge in pomena storitev turizma v poslovnem subjektu in sposobnost za razvijanje in organiziranje ustreznih strokovnih modelov v svojem okolju,
 • sposobnost izbire ustrezne statistične metode pri izdelavi konkretnih statističnih analiz in sposobnost za vsebinsko interpretiranje rezultatov le-teh.
 • poznavanje in razumevanje temeljne in splošne discipline turistične stroke in njenega obvladovanja,
 • reševanje konkretnih problemov upravljanja področja wellnessa, športa, marketinga in prireditev z uporabo ustreznih metod in postopkov,
 • razumevanje in ustrezna uporaba znanja na področju menedžmenta turizma, športa in prostega časa,
 • načrtovanje, organiziranje in nadziranje odnosov in procesov družbenega in gospodarskega okolja na lokalni ravni s poudarkom na trajnostnem razvoju,
 • razumevanje značilnosti mednarodnega turističnega okolja in destinacij,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju,
 • razumevanje in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v turizmu,
 • sposobnost iskanja in interpretacije ter uporabe ustreznih informacij v okviru turistične stroke ter
 • sposobnost povezovanja temeljnega znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju.


Področja zaposlitve

Diplomant študijskega programa prve stopnje Turizem se bo lahko zaposlil v organizacijah gospodarskih in negospodarskih dejavnosti s širšega področja turizma, v turističnih agencijah ali kot organizatorji prireditev, sejmov, kongresov, igralništva, športa ipd. Sposobni bodo opravljati tudi lastno podjetniško dejavnost, povezano s turističnimi storitvami.

turizempageZnačilne zaposlitve:

 • vodja v malih, srednjih in velikih turističnih podjetjih v zasebnem ali javnem sektorju,
 • vodja potovalne agencije,
 • vodja v gostinskem podjetju,
 • vodja v hotelih,
 • organizator potovanj, festivalov, sejmov,
 • svetovalec v turistično-informacijskih službah,
 • delo v lokalnih in regijskih turističnih organizacijah,
 • delo v razvojnih agencijah,
 • oglaševalec na področju turizma,
 • vodja blagovne znamke,
 • svetovalec za promocijo,
 • samostojni podjetnik,

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki