Profil diplomanta


Kompetence diplomiranega varnostnega menedžerja

hat

Diplomant študijskega programa prve stopnje Varnostni menedžment bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr., sposobnost vrednotenja varnostnih razmer, sposobnost znanstvene komunikacije na področju varnostnega menedžmenta, sposobnost dela z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja, poznavanje različnih strategij in sposobnost reševanja problemo, vsposobnost kritičnega vrednotenja različnih pristopov in metod, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:

 • razumevanje delovanja različnih družbenih sistemov v konkretni globalni družbeni situaciji in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju varnosti in zaščite družbe;
 • izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih in zaščitnih, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu;
 • poznavanje in razumevanje utemeljitve turističnih, humanističnih, družboslovnih in poslovnih ved tako v časovni (zgodovinski), kot tudi konkretni družbeni situaciji;
 • sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj na področju varnosti in zaščite družbe v konkretnem okolju ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije in tehnike med različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti za zagotavljanje kvalitetnih varnostno zaščitnih storitev, tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem okolju.

Področja zaposlitve

Diplomant študijskega programa prve stopnje Varnostni menedžment se bo lahko zaposlil v organizacijah gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Deloval bo na področju varovanja in zaščite intelektualne lastnine, osebnih in tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, računalniškega omrežja, poslovnega informacijskega sistema, konkurenčnih prednosti, varovanju in zaščiti okolja ter varovanju ugleda in dobrega imena gospodarske družbe.

varnostnipageZnačilne zaposlitve:
 • varnostni menedžer v organizaciji zasebnega ali javnega prava,
 • vodja organizacij s področja varnosti,
 • vodja zaščite in varnosti poslovnih idej, informacij …,
 • obveščevalna dejavnost na področju poslovnih ved, 
 • izvajanje potrebnih analiz za delo,
 • načrtovanje in organiziranje zasebnega in organizacijskega varovanja,
 • vodenje in usmerjanje izvajanja storitev zasebnega varovanja,
 • sodelovanje pri usklajevanju pogodb z naročnikom,
 • nadziranje zaščite in varnosti okolja,
 • zagotavljanje varnega dela v organizacijah,
 • opravljanje obveščevalne dejavnosti na področju konkurence,

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki