Profil diplomanta


Diplomanti bodo sposobni kreativne uporabe znanja v poslovnem okolju, samostojnega in timskega dela pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu, poslovnega komuniciranja v  domačem in mednarodnem okolju, analiziranja kakovosti poslovnih procesov z namenom doseganja poslovne odličnosti in uporabe sodobne informacijske tehnologije v poslovnem okolju.  Poleg tega bodo razvili predmetno- specifične kompetence, kot so:

 • sposobnost za razumevanje in reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov;
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost);
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke;
 • znanja o informacijski tehnologiji na področju oblikovanja in analiziranja spletnih aplikacij;
 • poglobljena znanja o metodah modeliranja in analiziranja poslovnih procesov (Business Intelligence);
 • sposobnost upravljanja s podatki in procesi;
 • sposobnost načrtovanja in oblikovanja celovitih poslovnih IS (ERP);
 • poglobljena znanja o varnostnih tehnologijah in njihovi uporabi v poslovnem okolju.

S pridobljenim znanjem in kompetencami bodo diplomanti magistrskega študija smeri Poslovna informatika po končanem študiju zaposljivi:

 • na vodilnih in vodstvenih mestih v profitnih in neprofitnih organizacijah in v državni upravi kot vodje oddelkov informatike,
 • kot samostojni svetovalci pri razvijanju poslovnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju,
 • v malih (svojih) podjetjih, kjer mora biti v osebi lastnika združeno vse znanje za vodenje malega podjetja in obvladovanje tveganj v njem ter
 • kot raziskovalci in analitiki v organizacijah, raziskovalnih inštitutih in v visokem šolstvu.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki