Pogoji za vpis


Vpis v 1. letnik

  • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program).

Vpis v 2. ali višji letnik Po Merilih za prehode med študijskimi programi

Prehod med študijskimi programi je vpis:

  • v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, ko gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
  • vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje.

 

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;
  • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: KT) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode med študijskimi programi

  • diplomanti višješolskih študijskih programov, ki izpolnjujejo Merila za prehode (2. točka). Komisija za študijske zadeve lahko glede na predhodno smer študija določi manjkajoče obveznosti iz prvega letnika študijskega programa, v katerega se vpisujejo;
  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanih izpitov iz predhodnega formalnega izobraževanja na isti stopnji ali priznanega neformalnega znanja prizna najmanj 20 KT za izredni študij.

Vpis v 3. letnik po Merilih za prehode med študijskimi programi

  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanih izpitov iz predhodnega formalnega izobraževanja na isti stopnji ali priznanega neformalnega znanja prizna najmanj 80 KT za izredni študij.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki