Profil diplomanta


Kompetence diplomiranega ekonomista

hat

Diplomant študijskega programa prve stopnje Komerciala bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:

 • razumevanje osnov makro in mikro ekonomije,
 • sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v poslovanju podjetja,
 • poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj,
 • poznavanje gospodarskega prava,
 • poznavanje in razumevanje sistema trženja,
 • razumevanje dinamičnih sprememb na mednarodnih trgih in njihov vpliv na mednarodno poslovanje podjetja,
 • sposobnost povezovanja logistike z vsemi poslovnimi funkcijami,
 • poznavanje pomena revidiranja računovodskih izkazov,
 • poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja,
 • poznavanje in razumevanje plačilnega prometa,
 • sposobnost strokovnega dela na področju nabavnega poslovanja,
 • poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura – strategija podjetja – organizacijska kultura,
 • ugotoviti, kako spoznati in razvijati kompetence zaposlenih,
 • poznavanje delovanja Evropske unije in metod pridobivanja ter uporabe sredstev EU in
 • poznavanje osnov poslovodenja, organizacijskih struktur in procesov ciljnega vodenja.

Področja zaposlitve

Diplomant študijskega programa Komerciala lahko opravlja visoko strokovno delo in naloge s področja komercialnega poslovanja (nabava, skladiščenje, transport in logistika, marketing, prodaja in obračun poslovanja, tržne in poslovne raziskave ter analize), v gospodarstvu in v negospodarstvu. Prav tako lahko vodi poslovanje, strokovna opravila in zaposlene v organizaciji ali organizacijski enoti.

1111

Značilne zaposlitve:

 • vodja komerciale,
 • vodja trženja,
 • vodja trgovinskega podjetja,
 • vodja razvoja trgovine,
 • vodja notranje trgovine,
 • vodja zunanje trgovine,
 • vodja prodajnih enot,
 • poslovodja,
 • vodja skladišč,
 • vodja izmen,
 • načrtovalec oglaševalskih akcij,
 • raziskovalec prodajnega trga,
 • načrtovalec komercialnih storitev,
 • vodja blagovne znamke,
 • svetovalec za komercialno poslovanje,
 • svetovalec za prodajne metode,
 • svetovalec za promocijo,
 • vodenje oddelkov ali služb v bankah, zavarovalnicah,
 • kontrolor opravljanja komercialnih storitev,
 • sestavljalec komercialnih pogodb,
 • samostojni podjetnik,

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki