Profil diplomanta


Diplomanti bodo sposobni kreativne uporabe znanja v poslovnem okolju, samostojnega in timskega dela pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu, poslovnega komuniciranja v  domačem in mednarodnem okolju, analiziranja kakovosti poslovnih procesov z namenom doseganja poslovne odličnosti in uporabe sodobne informacijske tehnologije v poslovnem okolju.  Poleg tega bodo pridobili predmetno- specifične kompetence, kot so:

  • upravljanje s tveganji in razvijanje metod za ocenjevanje tveganj sistemov varnosti;
  • upravljanje s projekti in inovacijami s področja delovanja varnostnega menedžmenta;
  • osnove ekološke varnosti in sistemov reševanja okolja;
  • sposobnost vnašanja znanj s področja varnostnega menedžmenta v delovne kroge organizacij in zasebnega okolja;
  • sposobnost povezovanja znanj s področja varnostnega menedžmenta z drugimi sorodnimi znanji in njihova umeščenost v prakso;
  • upravljanje komunikacijske tehnologije;
  • sposobnost vrednotenja varnostnih razmer;
  • sposobnost znanstvene komunikacije na področju varnostnega menedžmenta.

Magister varnostnega menedžmenta FKPV bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem usposobljen voditi in organizirati delo v organizacijah s področja varnosti in s pomočjo analitičnih znanj, ki jih bo pridobil tekom študija, zaznavati varnostno problematiko in se soočati s tveganji.  V sklopu delovanja tako v javnem kot zasebnem sektorju bo sposoben prevzemati najodgovornejše naloge vodenja kot svetovanja s področja varnostnih pojavov povezanih z delovanjem tako v lokalnem kot globalnem okolju.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki