Profil diplomanta


Diplomanti bodo sposobni kreativne uporabe znanja v poslovnem okolju, samostojnega in timskega dela pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu, poslovnega komuniciranja v  domačem in mednarodnem okolju, analiziranja kakovosti poslovnih procesov z namenom doseganja poslovne odličnosti in uporabe sodobne informacijske tehnologije v poslovnem okolju.  Poleg tega bodo razvili predmetno- specifične kompetence, kot so:

  • sposobnost razumevanja in reševanja konkretnih problemov na področju storitvenih dejavnosti, še posebej turizma (zdravstvenega, zelenega, velneškega) in hotelirstva, z uporabo znanstveno raziskovalnih metod in metod kritične analize;
  • sposobnost prepoznavanja priložnosti in nevarnosti na globalnem turističnem trgu, posebej na trgu EU in na podlagi tega sposobnost uvajanja sprememb v poslovanju organizacije;
  • poglobljeno razumevanje turizma kot družbenega pojava in njegovega vpliva na okolje, nacionalno in mednarodno gospodarstvo;
  • sposobnost analiziranja posebnosti pri oblikovanj obligacijskih razmerij v katera turistična podjetja vstopajo pri izvajanju svojih dejavnosti;
  • sposobnost preučevanja in analiziranja statusnega in pogodbenega povezovanja turističnih podjetij in njihovih poslovnih enot (npr. koncerni, hotelske verige….);
  • identificiranje ključne prednosti, slabosti in ekonomskih učinkov turizma pri implementaciji trajnostnega razvoja;
  • sposobnost definiranja ključnih elementov marketing mixa in oblikovanje strategij pri poslovanju turističnih in hotelirskih podjetij;
  • sposobnost prevzemanja najzahtevnejših nalog pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov na področju turizma (zdravstvenega, zelenega, velneškega) hotelirstva in ostalih storitvenih dejavnosti.

S pridobljenim znanjem in kompetencami bodo diplomanti magistrskega študija  zaposljivi na področju turizma, kjer bodo sposobni pridobljeno specifično znanje aplicirati na različnih področjih poslovnih in specifično strokovnih funkcij v organizaciji. Na osnovi interdisciplinarnega poznavanja področij delovanja bodo diplomanti usposobljeni za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje storitev in dejavnosti na področju turizma, hotelirstva in zdravilstva v organizaciji in širšem družbenem okolju.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki