Profil doktorja


Doktorandi bodo pridobili poglobljena znanja o novejših makroekonomskih teorijah, sposobnost kritičnega razmišljanja  in presojanja znanstvenih rezultatov, interdisciplinarnega povezovanja dosežkov ter njihovega publiciranja, sposobnost opredelitve znanstveno-raziskovalnega problema in uporabe sodobnih raziskovalnih metod, orodij in postopkov pri raziskovanju problema. Poleg tega bodo razvili specifične kompetence, kot so:

  • razumevanje pomena in filozofije in poslanstva znanstveno raziskovalnega dela na področju ekonomskih znanosti (trženjskih znanostih),
  • temeljito poznavanje in sposobnost uporabe najsodobnejših kvalitativnih in kvantitativnih,
  • raziskovalnih metod pri  odkrivanju novega, temeljnega znanja,
  • sposobnost odkrivanja novih spoznanj in znanja, ki pomembno prispevajo k teoriji in praksi na področju poslovnih ved,
  • sposobnost javnega objavljanja, sprejemanja kritike o raziskovalnih rezultatih in vodenja diskusije na najvišji znanstveni in strokovni ravni.

Doktorji znanosti se zaposlujejo na najzahtevnejših raziskovalno-razvojnih delovnih mestih v gospodarstvu, negospodarstvu in na akademskem področju. Običajno opravljajo najzahtevnejše vodstvene in vodilne naloge. Hkrati so vpeti tudi v mednarodno znanstveno okolje,kjer skrbijo za nadaljnje raziskovanje, mreženje in publiciranje.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki