Pogoji za vpis


V  študijsko smer Poslovna informatika se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo prve stopnje visokošolskega strokovnega programa s področja računalništva in informatike ali poslovne informatike, ovrednotenih z najmanj 180 KT:

  • če je predhodna izobrazba sorodna smeri programa, v katerega se vpisujejo, študenti nimajo dodatnih obveznosti.
  • če je predhodna izobrazba (prva stopnja v obsegu 180 oz. 240 KT) iz drugega strokovnega oz. znanstvenega področja, se študentom predpišejo dodatne obveznosti iz dodiplomskega študija v obsegu do 20 KT (dveh izpitov):  osnove poslovnih znanj (10 KT) in podatkovne zbirke I (8 KT).

Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo univerzitetnega študijskega programa prve stopnje (240 KT) s sorodnega strokovnega oz. znanstvenega področja kot smer programa, v katerega se vpisujejo.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki