Cenik 2023/24


ŠOLNINA ZA LETNIK
ZNESEK (EUR)
ROK PLAČILA
POSLOVNE VEDE III 4.345,00 plačilo v enkratnem znesku do vpisa
1., 2. oz. 3. letnik 4.565,00 obročno plačilo
 1. obrok 465,00 ob vpisu
 2. – 11. obrok 410,00 1. v mesecu

 

OSTALO
Vpisnina (ponavljanje letnika, absolvent, podaljšanje statusa) 610,00 ob vpisu
Vpisnina (evidenčni vpis, vpis kot občan) 430,00 ob vpisu
Dodatna študijska obveznost (izpit) 231,00 do prijave na izpit
Vloga za priznanje izpita, Vloga za Komisijo za znan. raz. delo in doktorski študij 55,00 ob predložitvi vloge
Zviševanje ocene 60,00 do prijave na izpit
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 104,00 do prijave na izpit
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 231,00 do prijave na izpit
Vrednotenje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 44,00 ob predložitvi vloge
Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 231,00 ob predložitvi vloge
Izdaja dvojnika diplome 49,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika priloge diplome 71,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 11,00 ob oddaji vloge
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (diplomanti, izpisani, drugi) 15,00 ob naročilu
Potrditev učnega načrta (osebam, ki niso vpisane ne FKPV) 11,00 ob naročilu
*Cena izpita v primeru evidenčnega vpisa 231,00 do prijave na izpit
**Doktorska disertacija 1.320,00
 • 1/3 ob ustreznosti dispozicije
 • 2/3  ob prijavi na zagovor

*Študenti, ki so že plačali šolnino za letnik katerega opravljajo izpit. Cena velja za en pristop k izpitu.

** 1/3 doktorske disertacije študent poravna ob prejemu sklepa Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij o ustreznosti dispozicije doktorske disertacije, preostali del (2/3) pa ob prijavi na zagovor doktorske disertacije.

Šolnina vključuje:

 • vpisnino (1. obrok)
 • usmerjanje in svetovanje pri študiju
 • izvajanje izobraževalnega programa (kombinacija klasičnega in študija na daljavo preko e-učilnice in videokonferenčnega sistema BigBlueButton)
 • uporabo E-učilnice in spletnega referata
 • osnovno študijsko gradivo v PDF obliki
 • trikratno opravljanje izpita
 • potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, o pristopu k izpitu)
 • študentsko izkaznico
 • članarino za knjižnico FKPV
 • brezplačen dostop do licenc za programsko zbirko Microsoft 365 app
 • brezplačen dostop do licenčnih Microsoft programov v sklopu programa Azure Dev Tools for Teaching

Bon zvestobe v znesku 100,00 EUR; za študente, ki so magistrirali na FKPV in nadaljujejo študij na tretji stopnji FKPV.

Plačnik študija:

 • Podjetje: Če je plačnik študija podjetje, študent pošlje izpolnjeno Izjavo podjetja o plačevanju šolnine na podlagi katere šola izstavi račun za plačilo. Podjetja niso upravičena do popustov, možno je plačilo v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2024 in 3. obrok do 1. 4. 2024.
 • Tujci: Študenti tujci plačajo šolnino v celoti ob vpisu. 

Za izpite priznane na podlagi vlog za priznavanje izpitov z drugih visokošolskih zavodov, se šolnina ne zniža.

Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitno kasnejši izpis študenta.

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Cenik je bil potrjen na 76. seji Upravnega odbora FKPV, dne 6. 2. 2023 in dopolnjen na 77. seji Upravnega odbora FKPV, dne 7. 6. 2023. Cenik velja za študijsko leto 2023/24.

 

Naslov: FKPV, Lava 7, 3000 Celje

SKB
IBAN: SI56 0311 8100 0932 130
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X

Koda namena: STDY

Sklic/referenca: SI00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo cifre datuma rojstva brez pik)

Kontakt:
Petra Golob
03/ 428 55 57
petra.golob@fkpv.si

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki