Pogoji za vpis


Vpis v 1. letnik

  • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program)

Vpis v 2. letnik

  • diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po letu 1994, ki morajo med študijem opraviti predpisane diferencialne izpite po naslednji tabeli:
Višješolski program Diferencialni izpiti KT
Komercialist/Ekonomist
Računovodja
Poslovna informatika 8
Poslovni sekretar Poslovna matematika
Poslovna informatika
8
8
Gostinstvo in turizem
Poštni promet
Poslovna matematika
Poslovna informatika
Osnove ekonomije
8
8
8
Inženir računalništva in drugih tehničnih ved Osnove ekonomije
Osnove računovodstva
Osnove gospodarskega prava
8
8
7
  • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki morajo med študijem opraviti predpisane diferencialne izpite po naslednji tabeli:
Višješolski program Diferencialni izpiti KT
Računalništvo in informatika Osnove ekonomije
Osnove računovodstva
Osnove gospodarskega prava
Poslovna informatika
8
8
7
8
Inženir (elektrotehnike, elektronike, strojništva, gradbeništva, kemije, tekstilne kemije, kmetijstva, prometa, matematike …)
Ekonomist
Pravnik
Socialni delavec
Učitelj
Delovni terapevt
Poslovna informatika 8
  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 45 KT za redni študij oz. 20 KT za izredni študij

Vpis v 3. letnik

  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 105 KT za redni oz. 80 KT za izredni študij

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki