Pogoji za vpis


Vpis v 1. letnik

 • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program)

Vpis v 2. letnik

 • diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja (Poslovni sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem ter Poštni promet) brez diferencialnih izpitov;

 • diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov po l. 1994 neekonomske in neposlovne usmeritve, ki morajo do zaključka študija opraviti diferencialne izpite po naslednji tabeli:

Višješolski program Diferencialni izpiti KT
Inženir:

 • računalništva
 • elektrotehnike
 • elektronike
 • strojništva
 • gradbeništva
 • kemije
 • kmetijstva
 • prometa
 • matematike
 • logistike (tehnolog prometa)
 • drugih tehniških področij
Ekonomika poslovnih sistemov
Osnove trženja v turizmu
Poslovno komuniciranje
7
8
7
 • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 45 KT za redni študij oz. 20 KT za izredni študij

Vpis v 3. letnik

 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz nesorodnih študijskih področij (tehniško področje), ki morajo do zaključka študija opraviti naslednje diferencialne izpite: Ekonomika poslovnih sistemov, Osnove trženja v turizmu, Trendi v turistični dejavnosti in Poslovni sistemi v turizmu;
 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz ekonomskih in drugih poslovnih strokovnih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti diferencialni izpit iz predmeta Poslovni sistemi v turizmu;
 • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 105 KT za redni oz. 80 KT za izredni študij

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki