Pogoji za vpis


Vpis v 1. letnik

  • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program)

Vpis v 2. letnik

  • diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 iz sorodnih usmeritev (npr. inženir varnosti in policist): nimajo diferencialnih izpitov
  • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja varnostnih ali sorodnih ved, ki do zaključka študija opravijo diferencialna izpita Poslovna informatika in Osnove ekonomike po spodnji tabeli
  • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz ekonomskih in drugih poslovnih strokovnih področij, ki do zaključka študija opravijo  diferencialne izpite po spodnji tabeli
  • diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja, ki do zaključka študija opravijo diferencialne izpite po spodnji tabeli:
Višješolski program Diferencialni izpiti KT
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja varnostnih ali sorodnih ved Poslovna informatika
Osnove ekonomike
6
7
Komercialist

Ekonomist

Poslovni sekretar

Računovodja

Organizator poslovanja v gostinstvu

Inženir:

  • logistike
  • mehatronike
  • varstva okolja in komunale
Teorija varnosti in varnostnega okolja
Osnove varnostnega menedžmenta
Obveščevalna dejavnost in varnost v gosp. subjektih
8
9
8
  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 45 KT za redni študij oz. 20 KT za izredni študij

Vpis v 3. letnik

  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 105 KT za redni oz. 80 KT za izredni študij

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki