Predmetnik


Št.

Predmet

Kreditne točke

1 Raziskovalna metodologija 8
2 Usmerjanje ustvarjalnosti 8
3 Primerjalni gospodarski sistemi 8
4 Evropsko delovno pravo 8
5 Strategija in razvoj podjetja 8
Modul: GLOBALNO TRŽENJE
6 Obvladovanje prodaje 10
7 Obvladovanje nabave 10

Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING

6 Računovodstvo za odločanje 10
7 Računovodska analiza 10
Modul: PODJETNIŠKE FINANCE
6 Finančna regulacija 10
7 Poslovne finance 10

SKUPAJ

60
Št. Predmet Kreditne točke
8 Raziskovani seminar 4
2 izbirna predmeta modula
Modul: GLOBALNO TRŽENJE

9

10

Dobičkonosnost kupcev 8
Analiza vedenja kupcev 8
Medkulturna pogajanja 8
Trženje storitev 8
Trženje blagovnih znamk 8
Informacijska podpora poslovanju 8
Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING

9

10

Revizija 8
Mednarodno računovodstvo 8
Metode in sistemi za obvladovanje stroškov 8
Sistemi ugotavljanja uspešnosti podjetja 8
Davčno računovodstvo in 8
Davčno svetovanje  
Kontroling v podjetju 8
Informacijska podpora poslovanju 8
Modul: PODJETNIŠKE FINANCE

9

10

Obvladovanje tveganj 8
Finančna analiza 8
Bančništvo za podjetja 8
Finančni instrumenti 8
Krizno vodenje 8
Informacijska podpora poslovanju 8

11

Prosto izbirni predmet magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji 6
Dispozicija magistrske naloge 4
Magistrska naloga 30
SKUPAJ  60
SKUPAJ magistrski študij 120

V 2. letniku študent izbere po dva izbirna predmeta izbranega modula ter en predmet izmed drugih izbirnih predmetov magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki