Pogoji za vpis


Se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo prve stopnje:

  • visokošolskega strokovnega programa s področja računalništva in informatike ali poslovne informatike,
  • študijskega programa prve stopnje drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: podatkovne zbirke I (8 ECTS) in poslovni informacijski sistemi (7 ECTS). Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.

Se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo prve stopnje:

  • ki imajo diplomo štiriletnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje s področij, ovrednotenih z 240 ETCS: računalništva in informatike ali poslovne informatike.
  • ki so opravili pogoje za vpis v 2. letnik magistrskega programa komerciala ali drugih študijskih programov na FKPV in opravijo dodatno obveznost iz predmetov: podatkovne zbirke II (8 ECTS) in IT podpora menedžmentu (8 ECTS).

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki