Profil diplomanta


Diplomanti bodo sposobni kreativne uporabe znanja v poslovnem okolju, samostojnega in timskega dela pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu, poslovnega komuniciranja v  domačem in mednarodnem okolju, analiziranja kakovosti poslovnih procesov z namenom doseganja poslovne odličnosti in uporabe sodobne informacijske tehnologije v poslovnem okolju.  Poleg tega bodo razvili predmetno- specifične kompetence, kot so:

 •  sposobnost za razumevanje in reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 •  sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost),
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke,
 • poglobljeno znanje s področja izbranega MODULA,
 • poglobljena znanja o metodah modeliranja in analiziranja poslovnih procesov,
 • sposobnost upravljanja s podatki in procesi,
 • sposobnost načrtovanja in oblikovanja celovitih poslovnih IS (ERP),
 • poglobljena znanja o varnostnih tehnologijah in njihovi uporabi v poslovnem okolju,
 • sposobnost analiziranja in ocenjevanja kakovosti poslovnih IS,
 • znanja o informacijski tehnologiji na področju oblikovanja in analiziranja spletnih aplikacij,
 • poglobljena znanja o menedžmentu marketinških akcij in kampanj in uporabi sodobne informacijske tehnologije v marketingu,
 • sposobnost razumevanja medkulturnih razlik v poslovnem svetu in veščine izbire ustreznih pogajanj.

S pridobljenim znanjem in kompetencami bodo diplomanti magistrskega študija po končanem študiju zaposljivi:

 • na vodilnih in vodstvenih mestih v profitnih in neprofitnih organizacijah in v državni upravi kot vodje oddelkov informatike,
 • kot samostojni svetovalci pri razvijanju poslovnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju,
 • v malih (svojih) podjetjih, kjer mora biti v osebi lastnika združeno vse znanje za vodenje malega podjetja in obvladovanje tveganj v njem ter
 • kot raziskovalci in analitiki v organizacijah, raziskovalnih inštitutih in v visokem šolstvu.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki